Podzimní stipendia pro studentské projekty a výjezdy do zahraničí 2023

Katedra Blízkého východu vyhlašuje podzimní kolo podpory studentských projektů a výjezdů do zahraničí. V rámci rozvoje Blízkovýchodních studií na KBV FF UK přijímáme studentské projekty zaměřené na vznik tematicky relevantních závěrečných prací (bakalářských, magisterských i doktorských). Multidisciplinární prvek, stejně jako aktuální společenský přesah je výhodou. Podávat lze také žádosti o podporu jazykových pobytů na Blízkém východě. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku zasílejte akademické koordinátorce KBV Karolíně Kotalové (karolina.kotalova@ff.cuni.cz) do 1. prosince 2023. 

Orientační okruhy témat:

 • Dějiny a současnost oblasti Blízkého východu a severní Afriky
 • Jazyky, literatury a náboženství oblasti Blízkého východu a severní Afriky
 • Témata nezakotvená přímo v areálu, například projekty týkající se vzájemných vztahů oblasti s Evropou, kulturní transfery mimo areál (např. islám v Evropě)
 • Multidisciplinární témata (sociologické, politologické, ekonomické aj. přístupy)
 • Teoretická problematika (např. orientalismus a jeho kritika, enviromentální a bezpečnostní témata)

Účelem podpory je usnadnit studentům přípravu závěrečných prací, motivovat je v odborné specializaci na Blízký východ a severní Afriku a zvýšit odbornou úroveň odevzdávaných prací. Podpora se uděluje se na základě následujících podmínek:

Žadatel

Žadatelem může být student libovolného programu FF UK, jehož zadaná závěrečná práce tematicky zapadá do vymezení podpory. O přidělení podpory nerozhoduje obor/program, na kterém žadatel studuje, ale obsahová relevance projektu. Při udělování podpory se přihlíží k průběžným studijním výsledkům žadatele. Harmonogram projektu nesmí přesáhnout běžnou dobu probíhajícího studia. Projekty, jež by přesáhly z Bc. do NMgr. nebo z NMgr. do PGS studia, je třeba rozdělit a financování může být uděleno vždy jen na první fázi (pokračování ve studiu nelze předjímat).

Projekt

Žadatel formuluje náplň a cíle projektu tak, aby bylo zřejmé, v čem projekt vede k posílení přítomnosti témat, zmíněných výše, na FF UK a ke zvýšení kvality studentských výstupů v této tematické oblasti. Nejčastější podporované typy projektů:

 • Pasivní účast na zahraniční konferenci
 • Pobyt v zahraniční knihovně svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci
 • Terénní výzkum svázaný s výzkumem pro závěrečnou práci
 • Účast na vzdělávací aktivitě (např. pokročilejšího jazykovém kurzu) v zahraničí

Poznámka: Požadavky na nákup literatury k tématu závěrečné práce řeší akviziční program knihovny KBV, informace podá knihovník Mgr. Jakub Rumpl (jakub.rumpl@ff.cuni.cz).

Rozpočet

Prostředky jsou zpravidla přidělovány formou stipendia. Žádat lze o 3.000–30.000Kč. Parametry rozhodující o udělení podpory:

 • Obsahová relevance projektu
 • Smysluplnost projektu a reálná šance na naplnění jeho cílů
 • Přiměřenost rozpočtu
 • Průběžné studijní výsledky žadatele
 • Doporučení školitele

Obecné podmínky

Přidělení podpory nelze nárokovat. Žádosti jsou posuzovány vedením KBV ve spolupráci s vyučujícími programu Blízkovýchodní studia. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku zasílejte akademické koordinátorce KBV Karolíně Kotalové (karolina.kotalova@ff.cuni.cz) do 1. prosince 2023. Žádosti nejsou zamítány z formálních důvodů, avšak žadatel může být vyzván k písemnému doplnění nebo k osobnímu vysvětlení. Žadatelé budou informováni o výsledku do 15. 12. 2023. Podpora je udělena formou stipendia, a to nejčastěji zpětně po úspěšném absolvování aktivity, o němž student informuje krátkou zprávou a v případě jazykového pobytu certifikátem o absolvování.

Formulář žádosti: Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 2023

Úvod > Novinky > Podzimní stipendia pro studentské projekty a výjezdy do zahraničí 2023