Kateřina Čapková

Kateřina Čapková, PhD vystudovala historii a germanistiku na FF UK (1997). Na stejné fakultě získala doktorát (PhD) z českých dějin (2003). Čapková se specializuje na moderní dějiny Židů v Evropě se zvláštním zaměřením na dějiny Židů ve střední a východní Evropě. Další okruhy jejího výzkumu tvoří dějiny migrace a uprchlictví a nově též dějiny Romů a Sintů. Od roku 1999 vyučuje Čapková kurzy moderních židovských dějin na New York University in Prague. Od 2012 je odbornou vědeckou pracovnicí na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kde založila pracovní skupinu pro inkluzivní dějiny. V roce 2016 iniciovala vznik Pražského fora pro romské dějiny při ÚSD AV ČR. Spolu s Dr. Michalem Franklem rediguje knižní řadu Židé-dějiny-paměť pro Nakladatelství Lidové noviny.

Specializace:

 • Moderní židovské dějiny v Evropě
 • Židé za komunismu
 • Židovský nacionalismus v Evropě
 • Dějiny Židů v českých zemích a na Slovensku
 • Dějiny Židů v Polsku a v německy mluvících zemích
 • Holokaust Židů a Romů
 • Německo-židovská literatura
 • Migrace a uprchlíci ve střední Evropě
 • Inkluze a segregace, koncepty občanství

Bibliografie (pouze knihy):

 • Spolu s Kamilem Kijkem (ed.), Jewish Lives under Communism, v tisku.
 • Spolu s Eliyanou Adler (ed.), Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. Rutgers University Press, 2020.
 • Spolu s Hillelem Kievalem (ed.), Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Vandenhoeck & Ruprecht 2020 (v přípravě je vydání anglického originálu a českého a hebrejského překladu).
 • Spolu s Davidem Rechterem (ed.), Židé, nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu. NLN, Praha 2019.
 • Andreas Reinke, Kateřina Čapková, Michal Frankl, Piotr Kendziorek, Ferenc Laczó, Die „Judenfrage“ in Ostmitteleuropa: historische Pfade und politisch-soziale Konstellationen. Reihe: Studien zum Antisemitismus in Europa, Bd. 8, Metropol: Berlin 2015.
 • Spolu s Michalem Franklem, Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933-1938. Böhlau Verlag, Köln 2012. (česky: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem, 1933-1938. Paseka, Praha 2008, 2. vydání 2021)
 • Czechs, Germans Jews? National Identity and the Jews of Bohemia. Berghahn Books, New York – Oxford 2012. Přepracované vydání české verze knihy. (česky: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách, 1918-1938. Paseka, Praha 2005, druhé doplněné a přepracované vydání 2013)

 

Rozvrh

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Kateřina Čapková