Hebraistika a židovská studia

Přijímací řízení na program Hebraistika a židovská studia pro zahájení studia v akademickém roce 2022/23 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/.

Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (garant studijního programu: pavel.sladek@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program hebraistika.

Bakalářské studium

 

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM SE OTEVÍRÁ KAŽDÝ DRUHÝ ROK. V AKADEMICKÉM ROCE 2022/23 SE BAKALÁŘSKÝ PROGRAM NEOTEVÍRÁ.

 

Navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 2 roky
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

 1. předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů)
 2. obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 30 bodů)
 3. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 15 bod)
 4. ověření znalosti hebrejštiny (uchazeč na místě volí z variant biblická nebo moderní hebrejština) (max. 30 bodů)
 5. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)
 • následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší tituly jsou často k dispozici v knihovnách
 • minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a vážný je Váš zájem o studium programu

Příklady literatury k přijímacím pohovorům

 

Níže uvedené publikace jsou skutečně příklady – uchazeč si může vybrat pro svoji prezentaci v seznamu četby zcela jiné publikace, které považuje za reprezentativní pro svůj odborný profil a zájmy. V seznamu literatury lze samozřejmě uvádět také odborné články v češtině nebo v cizích jazycích, stejně jako kapitoly z monografií nebo i části monografií (v seznamu pak stačí uvést čísla stran nebo název kapitoly apod.).

 

Boušek, Daniel. Polemika judaismu s islámem ve středověku: Šelomo ibn Adret a Šimʿon ben Ṣemaḥ Duran. Praha: Academia, 2015.

Davis, Joseph M. Jom Tov Lipmann Heller (1578–1654): Portrét rabína. Praha: Sefer, 2011.

Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Praha – Litomyšl: Paseka, 2013.

Goitein, Shelomo D., The Jews and Arabs. Their Contacts Through te Ages, New York: Schocken, 1974.

Goodman, martin (ed.), The Oxford Handbook of Jewish Studies, Oxford: Oxford University Press, 2004.

Chazan, Robert, Židé středověkého západního křesťanského světa 1000–1500, Praha: Argo, 2009.

Kieval, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918. Praha – Litomyšl: Paseka, 2011.

Rosman, Moshe. How Jewish is Jewish History? Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2009.

Scheindlin, Raymond P., „Merchants and Intellectuals, Rabbis and Poets: Judeo-Arabic Culture in the Golden Age of Islam“, in David Biale (ed.), Cultures of the Jews. A New History, New York, Schocken Books, 2002.

Schmitt, Jean-Claude, Konverze Hermanna Žida – Autobiografie, historie a fikce, Praha: Academia, 2010.

Šedinová, Jiřina (a kol.). Dialog myšlenkových proudů judaismu: Mezi integrací a izolací. Praha: Academia, 2011.

Zouplna, Jan. Od jišuvu k Izraeli: Formování izraelských mocenských elit 1919–1949. Praha: Libri, 2007.

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Hebraistika a židovská studia