Martin Rudiš

Mgr. Martin Rudiš, Ph.D. vystudoval obor Dějiny zemí Asie a Afriky Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2022 obhájil disertační práci s názvem „Vliv starších architektonických tradic islámského světa na architekturu káhirských mešit od počátku 19. století po současnost“ a získal titul Ph.D.

Bibliografie (výběr):

  • „Káhirské projekty italského architekta Maria Rossiho a jejich vliv na architekturu mešit ve 20. a 21. století,“ Nový Orient 75 (2020), 9-18.
  • „Vývoj anatolských madras od 12. do 15. století,“ Nový Orient 73 (2018), 37-45.

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Martin Rudiš