Blízkovýchodní studia BZK (sdružené studium)

Tematické okruhy BZK sdruženého bakalářského studia Blízkovýchodní studia

 

SZZ1: Obhajoba bakalářské práce

Bakalant/ka krátce představí téma své práce. Předsed-a/kyně komise, popřípadě školitel/ka a oponent/ka, seznámí komisi s obsahem posudků. Bakalant/ka reaguje na oba posudky a dodatečné otázky v nich obsažené. Následuje otevřená diskuse. Trvání: cca 45–60 min.

SZZ2: Dějiny a kultura Blízkého východu a severní Afriky

a) Vybrané problémy dějin oblasti Blízkého východu a severní Afriky (podle předmětů absolvovaných ve skupině PVP2, viz níže). 

b)Vybrané problémy kultur oblasti Blízkého východu a severní Afriky (podle předmětů absolvovaných ve skupině PVP3, viz níže). 

Nejpozději deset dní před konáním zkoušky zašle student/ka seznam absolvovaných PVP e-mailem předsedovi nebo předsedkyni komise a akademické koordinátorce katedry. Komise vybere postupně jeden z absolvovaných PVP2 a jeden z PVP3 ke zkoušce. Od student-a/ky se očekává, že nejprve krátce představí témata, pokrytá danými PVP. Student/ka prokazuje obeznámenost s hlavními liniemi daných témat a bude schopen/a v diskusi reagovat způsobem, který prokazuje rámcové znalosti dějin a kultur oblasti Blízkého východu a severní Afriky. 

Každá část SZZ2 trvá cca 10-15 min., celá zkouška celkem asi 30 min.  

SZZ3: Jazyková zkouška podle zvolené specializace

Arabský jazyk a literatura
a) Arabský jazyk

Písemná část zkoušky se skládá z gramatického testu a z krátkého textu s otázkami k porozumění (celkem 120 min).

V ústní části si student/ka losuje jednu otázku/konverzační téma.Student/ka začne hovořit na dané téma, následuje rozhovor s komisí (cca10minut).

Konverzační témata:

1. Já, mé zájmy a moje rodina (např. můj životopis, záliby a volný čas, rodina, plány do budoucna)
2. Cestování a turismus (např. významné historické památky a pamětihodnosti v arabském světě, atraktivní destinace, moje oblíbená/vysněná destinace)
3. Zdraví a péče o něj (např. životospráva a zdravý životní styl, lékařská péče, pandemie)
4. Životní prostředí (např. počasí, podnebí, znečištění životního prostředí a změna klimatu)
5. Tradice a zvyky (např. náboženské svátky a lidové slavnosti, přechodové rituály)
6. Studium arabštiny a jeho problémy (jazyková situace), studijní pobyty v zahraničí
7. Arabská kultura (např. podle vlastního zájmu a na základě probraného: literatura, divadlo, populární kultura (film a hudba), gastronomie)
8.Česká republika (např. geografie, historie, památky, tradice a zvyky)

b) Přehled dějin arabské literatury 

V části b) si student/ka losuje jednu otázku. V rámci vylosované otázky student/ka nejprve krátce hovoří o vybraném výseku tématu (může zvolit určitého relevantního autora/ku nebo vybrané dílo). V následné diskusi je schopen/a prokázat základní obeznámenost s tématem jako takovým.Předpokládá se schopnost prokázat celkovou obeznámenost se základními tendencemi arabské literatury za použití odpovídající terminologie. Důležitá je schopnost uvést vhodné ilustrativní příklady autorů/ek a literárních děl. Není zkoušen enumerativní přehled „všech“ událostí, autorů/ek a děl. Část trvá cca1015 min.

1. Obraz předislámské společnosti v básnické tvorbě
2. Satirická poezie v klasické arabské literatuře
3. Milostná poezie v klasické arabské literatuře
4. Náboženská a filozofická poezie v klasické arabské literatuře
5. Adabová literatura v klasické arabské literatuře
6. Počátky moderní arabské povídky
7. Vývoj povídkového žánru v Egyptě, Levantě a Iráku
8. Vznik moderního arabského románu
9. Autobiografický román
10. Sociálně kritický a venkovský román

Perský jazyk a literatura
a) Perský jazyk

Písemná část zkoušky se skládá z gramatického testu a z krátkého textu s otázkami k porozumění (celkem 120 min).

V ústní části si student/ka losuje jednu otázku/konverzační téma.Student/ka začne hovořit na dané téma, následuje rozhovor s komisí (cca10minut).

Konverzační témata:

1. Perská kultura (kinematografie, divadlo, hudba, výtvarné umění, kaligrafie, literatura, dle vlastního výběru)
2. Tradice a zvyky v Íránu (náboženské  světské svátky, ta´árof, odívání, gastronomie)
3. Studium perštiny a jejích variant v zahraničí, studijní pobyty
4. Cestování v Íránu (turistické destinace v Íránu, památky, moje vlastní zkušenost)
5. Zdraví a nemoci (lékařská péče, životospráva)
6. Sportování, tradiční perské sporty
7. Mé plány do budoucna (studium, pracovní příležitosti, cestování)

b) Přehled dějin perské literatury 

V části b) si student/ka losuje jednu otázku. V rámci vylosované otázky student/ka nejprve krátce hovoří o vybraném výseku tématu (může zvolit určitého relevantního autora/ku nebo vybrané dílo). V následné diskusi je schopen/a prokázat základní obeznámenost s tématem jako takovým.Předpokládá se schopnost prokázat celkovou obeznámenost se základními tendencemi perskéliteratury za použití odpovídající terminologie. Důležitá je schopnost uvést vhodné ilustrativní příklady autorů/ek a literárních děl. Není zkoušen enumerativní přehled „všech“ událostí, autorů/ek a děl. Část trvá cca1015 min.

1. Předislámské perské literární památky
2. Panegyrická poezie v klasické perské literatuře
3. Romantické eposy a lyrická poezie v klasické perské literatuře
4. Historické eposy v klasické perské literatuře
5. Prozaická díla v klasické perské literatuře
6. Filozofická témata a súfismus v klasické perské literatuře
7. Počátky moderní perské prózy a poezie
8. Angažovaná tvorba v moderní perské literatuře
9. Perská poezie ve 20. století – proměna obsahu i forem
10. Prozaická díla ve 20. století – předrevoluční a porevoluční tvorba

Turecký jazyk a literatura
a) Turecký jazyk

Písemná část zkoušky se skládá z gramatického testu a z krátkého textu s otázkami k porozumění (celkem 120 min).

V ústní části si student/ka losuje jednu otázku/konverzační téma.Student/ka začne hovořit na dané téma, následuje rozhovor s komisí (cca10minut).

Konverzační témata:

1. Já, mé zájmy a moje rodina (např. můj životopis, záliby a volný čas, rodina, plány do budoucna)
2. Cestování a turismus (např. významné historické památky a pamětihodnosti v tureckém světě, atraktivní destinace, moje oblíbená/vysněná destinace)
3. Zdraví a péče o něj (např. zdravý životní styl, lékařská péče, výživa, pandemie, moje životospráva)
4. Životní prostředí (např. počasí, podnebí, znečištění životního prostředí a změna klimatu, moje postoje k životnímu prostředí)
5. Tradice a zvyky (např. náboženské svátky a lidové slavnosti, přechodové rituály (svatba, obřízka), kulturní zvyklosti (např. role čaje), moje zkušenosti s tureckými tradicemi)
6. Studium turečtiny a jeho problémy (podobnosti jazyků), studijní pobyty v zahraničí
7. Turecká kultura (např. podle vlastního zájmu nebo na základě probraného: literatura, divadlo, film, hudba, gastronomie)
8. Česká republika (např. geografie, historie, památky, tradice a zvyky, můj vztah k ČR)

b) Přehled dějin turecké literatury 

V části b) si student/ka losuje jednu otázku. V rámci vylosované otázky student/ka nejprve krátce hovoří o vybraném výseku tématu (může zvolit určitého relevantního autora/ku nebo vybrané dílo). V následné diskusi je schopen/a prokázat základní obeznámenost s tématem jako takovým.Předpokládá se schopnost prokázat celkovou obeznámenost se základními tendencemi tureckéliteratury za použití odpovídající terminologie. Důležitá je schopnost uvést vhodné ilustrativní příklady autorů/ek a literárních děl. Není zkoušen enumerativní přehled „všech“ událostí, autorů/ek a děl. Část trvá cca1015 min.

1. Staroturecká a raná anatolská literatura (8.–14. století): od orchonských nápisů po Yunuse Emreho
2. Klasická osmanská literatura, 15.–17. století
3. Lale Devri a pozdní osmanská literatura, 18.–19. stol.
4. Lidová literatura (Karagöz, meddah, ortaoyunu, aşıkové, destany, lid. poezie)
5. Estetika a poetika osmanské literatury
6. Tanzimat a vznik moderní turecké literatury
7. Skupina Servet-i Fünun a hnutí Milli Edebiyat
8. Próza a poezie kemalistického období (1923–1950)
9. Sociální realismus, existencialismus a skupina Ikinci Yeni (50.–70. léta)
10. Turecká moderna a postmoderna (od 80. let do současnosti)

Tématické okruhy ke stažení: 

Blízkovýchodní studia Bc. Arabistika BZK (sdružené studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Íránistika BZK (sdružené studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Turkologie BZK (sdružené studium)

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky > Blízkovýchodní studia BZK (sdružené studium)