Milan Žonca

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Funkce
  • proděkan proděkan pro zahraničí (člen vedení) - Filozofická fakulta
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

PhDr. Milan Žonca, Ph.D. vyučuje od roku 2014 na oboru hebraistika. Vystudoval hebraistiku a religionistiku na FF UK, doktorské studium absolvoval na Queen Mary, University of London. Ve své disertaci, obhájené v roce 2015, se zabýval intelektuální diverzitou v pozdně středověkých aškenázských komunitách střední a východní Evropy. V letech 2016–2020 působil také jako postdoktorand Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR. Od roku 2017 je předsedou akademické rady Pražského centra židovských studií FF UK. Zabývá se především kulturními dějinami židovských komunit ve středověké křesťanské Evropě a dynamikou jejich mezináboženských interakcí. Věnuje se také překladům textů středověkých židovských autorů, připravuje výbory z děl Profajta Durana a Šem Tova ibn Falaquery.

Specializace

  • kulturní dějiny judaismu ve středověké křesťanské Evropě
  • židovsko-křesťanská náboženská interakce
  • židovská filosofie a její vliv na náboženské myšlení a praxi
  • středověká exegeze

Bibliografie (výběr)

“Menaḥem ben Jacob Shalem and the Study of Philosophy in Late Medieval Prague”, in: Ota Pavlíček (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge (Turnhout: Brepols, 2021), 27–47 (v tisku).

“Avigdor Ḳara’s Appeal Reconsidered: A Transcription and English Translation of a Begging Letter Written by a Late Medieval Scholar from Prague”, Judaica Bohemiae, 54:2 (2019), 31–48.

“The ‘Imagined Communities’ of Yom Ṭov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Niẓẓaḥon”, in: Christoph Cluse and Lukas Clemens (eds.), The Jews of Europe around 1400: Disruption, Crisis, and Resilience (Wiesbaden: Harrasowitz, 2018), 95–119.

“‘…And Order Was Upset’: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389”, in: Jonathan Adams and Cordelia Heß (eds.), The Medieval Roots of Antisemitism: Continuities and Discontinuities from the Middle Ages to the Present Day (New York: Routledge, 2018), 287–305.

‘Židovská konverze ke křesťanství ve středověku mezi metaforou a realitou’, Religio 25:2 (2017), 189–204.

“Několik poznámek k intelektuálnímu profilu Avigdora Kary“, in: Daniel Boušek, Magdalena Křížová, Pavel Sládek (eds.), Dvarim meatim: Studie pro Jiřinu Šedinovou [Festschrift for Jiřina Šedinová] (Praha: Filozofická fakulta, 2016), 35–56.

Nachmanidovy polemiky (Praha: Academia, 2012).

Projekty

Spolu s Danielem Bouškem: „Obraz mezináboženských vztahů ve středověké Aragonii v díle Šeloma ibn Adreta a Profiata Durana“, GA ČR, 2016–2017

 

Vyučované předměty

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Milan Žonca