Milan Žonca

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 237

PhDr. Milan Žonca, Ph.D. vyučuje od roku 2014 na oboru hebraistika. Od roku 2016 je členem Rady Pražského centra židovských studií FF UK. Působí také na Filosofickém ústavu AV ČR. Ve své disertaci, obhájené v roce 2015 na Queen Mary, University of London, se zabýval intelektuální diverzitou v pozdně středověkých aškenázských komunitách střední a východní Evropy. V nakladatelství Academia mu vyšla monografie Nachmanidovy polemiky (2012).

Specializace

  • kulturní dějiny judaismu ve středověké křesťanské Evropě
  • židovsko-křesťanská náboženská interakce
  • židovská filosofie a její vliv na náboženské myšlení a praxi
  • studium židovských posvátných textů a s ním související rituály

Bibliografie (výběr)

„The ,Imagined Communities‘ of Yom Tov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Nizzahon.“ In: Christoph Cluse, Lukas Clemens (eds.), European Jewry Around 1400. Wiesbaden: Harrassowitz, 2018.

„,…and order was upset‘: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389.“ In: Jonathan Adams, Cordelia Heß (eds.), Antisemitism: Continuity and Change from the Middle Ages to the Present Day. London: Routledge (v tisku).

„Několik poznámek k intelektuálnímu profilu Avigdora Kary.“ In: Daniel Boušek, Magdalena Křížová, Pavel Sládek (eds.), Dvarim meatim: Studie pro Jiřinu Šedinovou. Praha: Filozofická fakulta UK, 2016, 35–56.

„,…and order was upset‘: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389.“ In: Jonathan Adams, Cordelia Heß (eds.), The Medieval Roots of Antisemitism: Continuities and Discontinuities from the Middle Ages to the Present Day. London: Routledge, 2018, 287–305.

Projekty

Spolu s Danielem Bouškem: „Obraz mezináboženských vztahů ve středověké Aragonii v díle Šeloma ibn Adreta a Profiata Durana“, GA ČR, 2016–2017

Rozvrh

Vyučované předměty

 

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Milan Žonca