Závěrečné zkoušky

Přihlašování studentů k BZK/SZZK je upravováno Pravidly pro organizaci studiaStudijním a zkušebním řádem UK a Opatřením děkana pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací.

K BZK/SZZK se přihlašuje prostřednictvím SIS. Návod k elektronickému přihlašování naleznete zde.

Obhajobu a státní zkoušku lze absolvovat odděleně, student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK či SZZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat. Tyto části jsou na sobě nezávislé, lze je absolvovat v libovolném pořadí.

Při neúspěšném absolvování určité části BZK/SZZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:

  1. Studenti, kteří mají v době přihlášení k BZK/SZZK své studium přerušeno.
  2. Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
  3. Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán.

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (postup najdete zde).

K zadávání, možným tématům a dalším záležitostem spojeným se závěrečnými pracemi viz zde

Tematické okruhy BZK a SZZK:

Blízkovýchodní studia Bc. Arabistika BZK (samostatné studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Íránistika BZK (samostatné studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Turkologie BZK (samostatné studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Arabistika BZK (sdružené studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Íránistika BZK (sdružené studium)

Blízkovýchodní studia Bc. Turkologie BZK (sdružené studium)

Blízkovýchodní studia NMgr. SZZK (samostatné studium)

Blízkovýchodní studia NMgr. SZZK (sdružené studium)

Hebraistika a židovská studia Bc. BZK (samostatné studium)

Hebraistika a židovská studia Bc. BZK (sdružené studium)

Hebraistika a židovská studia NMgr. SZZK (samostatné studium)

Hebraistika a židovská studia NMgr. SZZK (sdružené studium)

 

 

 

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky