Ľubomír Novák

 

Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D. vyučuje filologii perštiny a jejích variant a dále i problematiku spojenou s filologií ostatních íránských jazyků, kromě jazykovědy ještě i dějiny Střední Asie. Vystudoval archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni, a poté obor Srovnávací jazykověda na Karlově univerzitě. Během svého působení v Národním muzeu (2012-2017) byl autorem výstavy Afghánistán: zachráněné poklady buddhismu, která představovala dějiny Afghánistánu před příchodem islámu. V letech 2007-2009 zpracovával grantový projekt Elektronická lexikální databáze jaghnóbštiny financovaný Grantovou agenturou Karlovy univerzity – v rámci tohoto projektu podnikl 3 výzkumné cesty do Tádžikistánu. V roce 2007 se účastnil kurzu Introduction to the Ethnolinguistics of Yaghnobi na Universitě v Boloně, v létě roku 2006 pak letní školy Sprachen und Schriften der Sogder und Türken an der Seidenstraße, na Ústavu Turfánských studií na Berlínsko-Braniborské Akademii věd v Berlíně.

Specializace:

  • Historická a srovnávací jazykověda íránských jazyků
  • Filologie a sociolingvistika jaghnóbštiny
  • Tádžický jazyk a jeho dialektologie
  • Dějiny Střední Asie
  • Doba vikingská v severním Atlantiku

 

Výběrová bibliografie:

„Jaghnóbsko-český slovník (s přehledem jaghnóbské gramatiky). Яғнобӣ-чехӣ луғат (яғнобӣ зивоки дастури феҳрастипӣ).“ Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

S Marikou Tisuckou a Ladislavem Stančem: Afghanistan. Rescued treasures of Buddhism. Exhibition catalogue. Prague: National Museum, 2016.

S Krzysztofem Tomaszem Witczakem: „A Pamir cereal name in Medieval Greek sources.“ Studia Iranica 45(1), 2016, 53-64

„Babylónské zmatení písem v předislámské Střední Asii“ Kultura psaní v dějinách, ed. Ladislav Nekvapil. Pardubice: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2016, 42-57.

„Question of (Re)classification of Eastern Iranian languages“, Linguistica Brunensia 62(1), 2014, 77-87.

„Íránské písemnictví.“ Písemnictví starověkého Předního východu 3000–300 př. Kr. Starověké písemnictví Levanty, I., eds. Jana Mynářová – J. Dušek – Pavel Čech – Antalík. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 2013, 504-537.

Rozvrh

Vyučované předměty

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Ľubomír Novák