Doktorandi

​​

Umáyra Durgo (umayradurgo@gmail.com)

Program: Židovská studia

Téma disertačního projektu: Collecting and collections of Jewish folktales

Školitel: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.

Mgr. Luboš Felgr (lubosfelgr@seznam.cz)

Program: Židovská studia

Téma disertačního projektu: Postavení a perzekuce „židovských míšenců“ v protektorátu

Školitelka: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.

Mgr. Kajetán Holeček (kajetan.holecek@gmail.com)

Program: Židovská studia

Téma disertačního projektu: Židé v Chebu ve vrcholném a pozdním středověku

Školitel: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Mgr. Matouš Horčička (mattho@seznam.cz)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: The Islamic Republic of Iran and its Approach to International Agreements

Školitelka: Tereza Jermanová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Anna Huláková (annahulakova@seznam.cz)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: Ženská politická participace v dolní komoře kazašského parlamentu mezi lety 2015 až 2024

Školitelka: prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

 

Mgr. Jakub Jajcay, BA (jakub.jajcay@ff.cuni.cz)
Program: Blízkovýchodní studiaTéma disertačního projektu: The Lebanese Revolution of 2019Školitel: Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Jakub Koláček (jakub.kolacek@ff.cuni.cz)

Program: Dějiny zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Environmentalismus a náboženství na Blízkém východě

Školitel: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Koutský (lukykoutsky@seznam.cz)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: Syrian Literature after 2011: Transformations and Contemporary Trends

Školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

  Mgr. Zuzana Kováčiková (kovacikova.zuzka@gmail.com)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: The Arab Armies and Militarisation of Society: Origins, Influences and Recent Developments

Školitel: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.

Mgr. Anna Kroupová (ann.kroupova@gmail.com)

Program: Židovská studia

Téma disertačního projektu: Hnutí Bricha na území Náchodska

Školitel: Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.

Mgr. Karolína Lahučká (karolina.lahucka@seznam.cz)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Erdoğan a Osmanská říše

Školitelka: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

Wojciech Jacek Mykita (wmykita@gmail.com)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: State-building seen through the eyes of militant Salafi groups

Školitel: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Mgr. Adéla Provazníková (adela.provaznikova@ff.cuni.cz)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: Arabic literature and translation 1880s-1920s

Školitelka: Dr. Giedrė Šabasevičiūtė

Mgr. Monika Šramová (sramova.m242@gmail.com)

Program: Blízkovýchodní studia

Téma disertačního projektu: The Construction of Objectivity in Modern Arabic Novels on Palestine

Školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Úvod > Lidé > Doktorandi