Doktorandi

Mgr. Valéria Bankóová (vbankoova@gmail.com)

Program: Dějiny zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: The Influence of Demographic Change on Security: Urban Environments in Sub-Saharan Africa

Školitel:  doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

 Mgr. et Mgr. Vladimír Grulich (v.grulich@seznam.cz)

Program: Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Suhajl Idrís a existencialismus

Školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Mgr. Jakub Koláček (jakub.kolacek@ff.cuni.cz)

Program: Dějiny zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Environmentalismus a náboženství na Blízkém východě

Školitel: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

PhDr. Tomáš Krákora (t.krakora@centrum.cz)

Program: Dějiny zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Židovská společnost v důsledcích tzv. familiantského zákona. Historicko-demografická a sociotopografická analýza rodinných struktur pražských Židů

Školitelka: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Mgr. Karolína Lahučká (karolina.lahucka@seznam.cz)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Erdoğan a Osmanská říše

Školitelka: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

  Mgr. Jan Lochovský (jan.lochovsky@gmail.com)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: The Arabist and the State: Arabic Language Instruction and the Professionalisation of the Governmental Middle East Expertise

Školitelka: doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

  Mgr. Martin Rudiš (martin.rudis@ff.cuni.cz)

Program: Dějiny zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu: Earlier Artistic Traditions of the Islamicate World in the Architecture of Cairo in the 19th to 21st Century

Školitel: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.

 Mgr. Silvia Šütőová (silvia.suto@gmail.com)

Program: Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky

Téma disertačního projektu:The Oil Shocks in the 1970s as a trigger for geopolitical changes in the Middle East and their influence on the Iranian Revolution

Školitel: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.

Úvod > Lidé > Doktorandi