Jan Daniel

Jan Daniel, PhD. působí jako výzkumný pracovník a vedoucí Centra pro studium globálních regionů na Ústavu mezinárodních vztahů. Doktorský titul v oboru mezinárodní vztahy získal na Univerzitě Karlově a v minulosti působil jako hostující výzkumník na European University Institute, American University of Beirut, Free University of Berlin, nebo Orient-Institut Beirut. Předmětem jeho odborného zájmu jsou politika a bezpečnosti na Blízkém východě se zaměřením primárně na Libanon a Sýrii, mezinárodní agendy peacekeeping, peacebuilding a statebuilding v regionu Blízkého východu, dále česká zahraniční a bezpečnostní politika vůči blízkovýchodnímu regionu a diskuze o problematice hybridní války. Teoreticky se orientuje především na antropologické a post-strukturalistické přístupy k výzkumu mezinárodní politiky a mezinárodní politickou sociologii.

Specializace

  • Moderní politické dějiny Sýrie a Libanonu
  • Bezpečnost, ozbrojené konflikty a mezinárodní intervence v oblasti Blízkého východu
  • Česká a evropská politika vůči zemím Blízkému východu
  • Česká a evropská bezpečnostní politika
  • Mezinárodní politická sociologie a antropologie, post-strukturalistické přístupy ke studiu mezinárodní politiky

Publikace (vybrané)

  • Daniel, Jan, – Eberle, Jakub (2021): “Speaking of Hybrid Warfare: Multiple Narratives and Differing Expertise in the ‘Hybrid Warfare’ Debate in Czechia.” Cooperation and Conflict, (March 2021). https://doi.org/10.1177/00108367211000799.
  • Daniel, Jan – Wittichová, Markéta (2020): Forging Civil–Military Cooperation: Domestic and International Laboratories of CIMIC Knowledge and Practice, Journal of Intervention and Statebuilding. Vol.14, No.5.
  • Daniel, Jan – Čejka, Marek – Lubin, Michaela (2018): The Middle East and the Maghreb in the Czech Foreign Policy in 2017, in Kizeková, Alica (ed.) The Yearbook of Czech Foreign Policy. Praha: ÚMV.
  • Čejka, Marek – Bureš, Jaroslav – Daniel, Jan (2017): Muslimské bratrstvo v současnosti. Academia Praha.
  • Daniel, Jan (2017): Building sovereigns? The UN peacekeeping and strengthening the authority of the state in Lebanon and Mali. Global Change, Peace & Security, Vol.29, No.3, pp. 229-247.