Viktor Bielický

PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.

Funkce
  • OBD (Agenda) - Katedra Blízkého východu
  • RIV (Agenda) - Katedra Blízkého východu
Konzultační hodiny
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 234

PhDr. Viktor Bielický, Ph.D. vystudoval arabistiku a hebraistiku. Na oboru arabistika vyučuje od roku 2009 předměty zaměřené na arabskou gramatiku a moderní spisovnou arabštinu. Ve své dizertační práci obhájené v roce 2015 se zaměřil na slovesnou valenci v moderní spisovné arabštině. V letech 2004-2008 se podílel na tvorbě anotovaného korpusu arabštiny Prague Arabic Dependency Treebank (PADT). Je autorem několika kratších literárních překladů z arabštiny.

Specializace:

  • moderní spisovná arabština
  • arabský publicistický styl
  • lexikologie a lexikografie arabštiny
  • syntax arabštiny
  • sociolingvistika arabštiny

Bibliografie (výběr):

Valenční slovník arabských sloves: Teoretická studie k valenčnímu slovníku. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. (v tisku)

(s Františkem Ondrášem). Učitelé, literáti a pábitelé Jaroslava Oliveriuse. Nový Orient, 2015, roč. 70, č. 2, s. 39-48.

Rozvrh

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Viktor Bielický