Knihovna Katedry Blízkého východu

Výpůjční doba

Pondělí              ZAVŘENO

Úterý                 9:00 – 15:00

Středa               9:00 – 15:00

Čtvrtek              9:00 – 15:00

Pátek                 ZAVŘENO

 

Výpůjčky:

Prosíme čtenáře, aby si před návštěvou knihovny objednávali knížky minimálně den předem a vyčkali na potvrzující zprávu o vyřízení rezervace. Požadavky na knížky můžete vkládat skrze UKAŽ (ukaz.cuni.cz), případně je můžete posílat na e-mail (jakub.rumpl@ff.cuni.cz nebo libkbv@ff.cuni.cz).

Vrácení knih:

Knihy je možné vracet během výpůjčních hodin knihovny nebo do biblioboxu, který je umístěn ve vestibulu Celetné 20 pár metrů za vchodem do Knihovny Celetná po levé straně. Knížky vhozené do biblioboxu budou odepsány z čtenářského konta následující den.

 

Výpůjční řád knihoven UK a elektronická přihláška:

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzitou probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky.

Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

KDSC_3485ontaktní informace

Adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1 (2. patro, místnost 242)

Telefon: 221 619 691

Knihovník: Mgr. Jakub Rumpl

E-mail: jakub.rumpl@ff.cuni.cz

 

Katalogy 

Centrální katalog a vyhledavač UKAŽ (návod a rozcestník)

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

Postrádáte ve fondu knihovny důležitou publikaci?

V rámci akvizičního programu knihovny Katedry Blízkého východu postupně doplňujeme knihovní fond, zejména o nejnovější sekundární literaturu a o referenční publikace. Při pořizování akvizic však také můžeme přihlížet k individuálním zájmům našich čtenářů, zejména studentů a zaměstnanců katedry. Návrhy na akvizice můžete zasílat knihovníkovi na jakub.rumpl@ff.cuni.cz.

 

Knihovní fond: Je zaměřen na všechny studijní obory KBV.

Půjčování knih a jiných dokumentů se řídí Výpůjčním řádem knihovny FF UK a Knihovním řádem UK.

Úvod > Knihovna Katedry Blízkého východu