Knihovna Katedry Blízkého východu

Výpůjční doba:

Pondělí 8:00 – 16:00

Úterý 8:00 – 16:00

Od 1. 8 do 30. 8. 2020 bude knihovna UZAVŘENA. Výpůjčky jsou možné i v jiné dny a časy během celého léta po předchozí domluvě. V případě zájmu o výpůjčku kontaktujte prosím předem knihovníka na mailu jakub.rumpl@ff.cuni.cz .

KDSC_3485ontaktní informace

Adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1 (2. patro, místnost 237)

Telefon: 221 619 691

Knihovník: Mgr. Jakub Rumpl

E-mail: jakub.rumpl@ff.cuni.cz

 

Katalogy 

Vyhledávač Discovery

Katalog knihoven Filozofické fakulty UK

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Postrádáte ve fondu knihovny důležitou publikaci?

V rámci akvizičního programu knihovny Katedry Blízkého východu postupně doplňujeme knihovní fond, zejména o nejnovější sekundární literaturu a o referenční publikace. Při pořizování akvizic však také můžeme přihlížet k individuálním zájmům našich čtenářů, zejména studentů a zaměstnanců katedry. Návrhy na akvizice můžete zasílat knihovníkovi na jakub.rumpl@ff.cuni.cz.

 

Knihovní fond: Je zaměřen na všechny studijní obory KBV.

Půjčování knih a jiných dokumentů se řídí Výpůjčním řádem knihovny FF UK a Knihovním řádem UK.

Úvod > Knihovna Katedry Blízkého východu