Knihovna Katedry Blízkého východu

Výpůjční doba:

Od 22.10. do odvolání je v souladu s nařízením Vlády ČR knihovna KBV uzavřena.

 

Výpůjčky:

Výpůjčky jsou realizovány prostřednictvím objednávek z Centrálního katalogu UK, výdejním místem pro objednané knihy je Knihovna Celetná. Více zde.

Vracení knih:

Knihy je možné vracet v provozní hodiny Knihovny Celetná (PO-ST-ČT 10-15) nebo do biblioboxu, který byl dočasně přesunut do budovy na adrese Celetná 13 (v přízemí vedle výtahu) a je přístupný v pracovní dny od 6:00 do 19:00 hodin.

Výpůjční řád knihoven UK a elektronická přihláška:

1. prosince 2019 vstoupil v platnost nový Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jednotná registrace do knihoven napříč celou univerzitou probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky.

Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019.

KDSC_3485ontaktní informace

Adresa: Celetná 20, 116 36 Praha 1 (2. patro, místnost 237)

Telefon: 221 619 691

Knihovník: Mgr. Jakub Rumpl

E-mail: jakub.rumpl@ff.cuni.cz

 

Katalogy 

Vyhledávač Discovery

Katalog knihoven Filozofické fakulty UK

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

Postrádáte ve fondu knihovny důležitou publikaci?

V rámci akvizičního programu knihovny Katedry Blízkého východu postupně doplňujeme knihovní fond, zejména o nejnovější sekundární literaturu a o referenční publikace. Při pořizování akvizic však také můžeme přihlížet k individuálním zájmům našich čtenářů, zejména studentů a zaměstnanců katedry. Návrhy na akvizice můžete zasílat knihovníkovi na jakub.rumpl@ff.cuni.cz.

 

Knihovní fond: Je zaměřen na všechny studijní obory KBV.

Půjčování knih a jiných dokumentů se řídí Výpůjčním řádem knihovny FF UK a Knihovním řádem UK.

Úvod > Knihovna Katedry Blízkého východu