Jiřina Šedinová

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. vyučuje od roku 1999 na oboru hebraistika. V letech 2000-2004 byla ředitelkou Ústavu Blízkého východu a Afriky. Působí jako členka redakční rady Biografického slovníku českých zemí v Historickém ústavu AV ČR a členka redakční rady vědeckého časopisu Judaica Bohemiae, vydávaného Židovským muzeem v Praze. Ve své habilitační práci se zabývala hebrejskou historiografickou literaturou vzniklou v českých zemích od středověku po 18. století. V rámci této specializace vydala řadu studií publikovaných v českých i zahraničních periodikách a sbornících. Z oblasti hebrejské literatury publikovala také překlady prózy a poezie od středověku po díla současných izraelských autorů.

Specializace:

  • Středověká a raně novověká historiografická literatura
  • Moderní hebrejská literatura
  • Židovské dějiny a hmotná kultura

Bibliografie (výběr)

David Gans, pražský renesanční židovský historik. Praha: Academia, 2016.

Gans, David ben Šlomo, Ratolest Davidova. Z hebrejského originálu podle prvního vydání, vytištěného roku 1592 v Praze, přeložila a předmluvu napsala Jiřina Šedinová, poznámkami opatřili Daniel Boušek a Pavel Sládek. Praha: Academia, 2016.

„Notes on Orthography of Non-Hebrew Expressions in  Hebrew Written Sources in Central Europe“, in: Ondřej Bláha – Robert Dittmann – Lenka Uličná (eds.), Knaanic Language. Structure and Historical Background. Praha: Academia, 2013, pp. 235-240.

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Jiřina Šedinová