Pavel Sládek

doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Funkce
  • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Katedra Blízkého východu
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. vyučuje od roku 2007 na oboru hebraistika. V lednu 2012 se spolupodílel na založení Centra židovských studií FF UK. Ve své disertaci se zabýval klasickou rabínskou literaturou. Nakladatelství Academia vydalo jeho rozsáhlou monografii Raši (1040–1105): Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (2012). V roce 2013 absolvoval semestrální stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Jewish Studies při University of Pennsylvania, v roce 2016 získal Katherine F. Pantzer Jr. Fellowship in Descriptive Bibliography v Houghton Library, Harvard University. Od roku 2014 působí jako člen výkonné rady Evropské asociace židovských studií.

Specializace:

  • Středověká a raně novověká rabínská literatura
  • Dějiny materiálního textu
  • Hebrejský knihtisk (1530–1650)
  • Židovská vzdělanost v 16. století a „nová věda“

Bibliografie (výběr)

„A Sixteenth-Century Rabbi as a Published Author: The Early Editions of Rabbi Mordecai Jaffe´s Levushim“, in: David Ruderman – Francesca Bregoli (eds.), Connecting Histories: Jews and Their Others in the Early Modern Period, Philadelphia: University of Pennsylvania Press (v tisku).

„Typography and the Strategies of Reading: The Lesson of Tzemah David (1592).“ Judaica Bohemiae 51 (2016), no. 1, 65–95.

„Early Modern Ethnographies of Jews: An Unpublished Book on Jewish Mores by the Czech Catholic Priest Karel Jugl.“ Frankfurter Judaistische Beiträge 40 (2015), Themenband: Frankfurtʼs ʻJewish Notabiliaʼ (ʻJüdische Merckwürdigkeitenʼ): Ethnographic Views of Urban Jewry in Central Europe around 1700, 167–198.

„R. Judah Loew – Theologian with Humanistic Bias: His Social Attitudes and His Anthropology.“ n: Elchanan Reiner (ed.), Maharal – Overtures: Biography, Doctrine, Influence. Jerusalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History, 2015, 275–304 (hebrejsky).

„The printed book in 15th- and 16th-century Jewish culture.“ In: Sixtová, Olga (ed.), Hebrew Print in Prague (1512–2012). Prague: Jewish Museum – Academia, 2012, 3–25.

Projekty

Spolu s Olgou Sixtovou: „Pinkas jako pramen ke studiu správy a vnitřní politiky židovských obcí Čech v 17. a 18. století“, Grantová agentura České republiky, 2017–2019.

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Pavel Sládek