Jan Rypka Chair of Persian Language and Literature

DSC_3832

Majid Bahrevar, Ph.D. mbahrevar@yu.ac.ir

Associate Prof. at Yasouj University, Iran

Významným milníkem oboru íránistika je vznik profesorského křesla Jana Rypky pro perský jazyk a literaturu (Jan Rypka Chair of Persian Language and Literature) na základě memoranda porozumění, které bylo podepsáno v listopadu 2015 mezi Íránskou islámskou republikou a Univerzitou Karlovou v Praze.

Úvod > Lidé > Zahraniční vyučující > Jan Rypka Chair of Persian Language and Literature