Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

Cílem meziuniverzitních a mezifakultních smluv je podpora studentské a akademické mobility a zajištění vědecké spolupráce mezi partnerskými univerzitami nebo fakultami. Univerzita Karlova má v současné době přes 180 smluv o spolupráci s univerzitami po celém světě.

Student vyjíždějící v rámci smlouvy na partnerské univerzitě neplatí školné, veškeré další náklady, pokud není smlouvou stanoveno jinak, si hradí sám.

Izrael

Egypt

Írán

  • Meziuniverzitní dohoda a Erasmus+
  • Intenzivní kurz perštiny a také přednášky na univerzitě.
  • Pobyt v délce 1 až 3 měsíců.
  • Studijnípobyty pro studenty perštiny.
  • Instituce: Shahid Chamran University of Ahvaz
  • Pro více informací kontaktuje dr. Kříhovou na zuzana.krihova@ff.cuni.cz
Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy