Blízkovýchodní studia

Přijímací řízení na program Blízkovýchodní studia pro zahájení studia v akademickém roce 2022/23 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/.

Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit emailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (kbv@ff.cuni.cz nebo katarina.palcova@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program Blízkovýchodní studia.

Bakalářské studium

Přejít na navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 3 roky
 • jazykové specializace: íránistika a arabistika (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

  1. seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
  2. obecný kulturní a historický přehled s důrazem na problematiku Blízkého východu a s přihlédnutím k tématice související s uvažovanou specializací (max. 60 bodů)
  3. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)
 • další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky
 • nepředpokládáme znalost blízkovýchodního jazyka, ale pokud jste se již začali třeba jen sami doma učit, nezapomeňte to u zkoušky zmínit
 • předpokládáme, že se váš zájem o program odráží ve Vašich vzdělávacích, ale třeba i volnočasových aktivitách, předložit proto můžete u přijímaček nejen seznam literatury, ale také Vaše CV, obsahující Vaše aktivity vztahující se k programu (např. tematicky relevantní ročníkové práce z gymnázia nezapomeňte přinést na ukázku)
 • věnujte pozornost zpracování seznamu literatury, protože ten nejen ilustruje Váš zájem o program, ale svou formou odráží Vaši připravenost ke studiu na vysoké škole
 • seznam literatury může, ale nemusí obsahovat publikace v cizím jazyce, doporučujeme však rozdělit jej na část, obsahující odbornou literaturu a na část obsahující beletrii
 • budeme předpokládat, že nejen odbornou literaturu, ale i beletrii přítomnou na Vašem seznamu máte „v malíku“, protože jste si ji sami vybrali; i u beletrie budeme očekávat, že jste o daném textu schopni pohovořit a vysvětlit, proč figuruje na Vašem seznamu
 • následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší tituly jsou často k dispozici v knihovnách
 • minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a vážný je Váš zájem o studium programu

Ilustrativní seznam literatury

1. Odborná literatura

Axworthy, Michael: Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathuštry po současnost. Praha: Lidové noviny, 2009.

Bečka, Jiří: Hledání pravdy a krásy. Antologie perské literatury. Praha: DharmaGhaia 2005.

Cook, Michael. Muhammad. Praha, 1994.

Černá, Zlata a kol.: Setkání a proměny: vznik moderní literatury v Asii. Praha: Odeon 1976.

Hourani, Albert, Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

Kreiser, Klaus – Neumann, Christoph, Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010.

Ostřanský, Bronislav. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Praha: Libri, 2009.

Marek, Jan: Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN 2006.

Nový Orient 2013, číslo 3 (zvláštní číslo časopisu věnované Turecku).

Oliverius, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Brno: Atlantis, 1995.

Pirický, Gabriel: Turecko. Praha: Libri 2006

PLAV 2010, číslo 9 (Zvláštní číslo časopisu PLAV věnované turecké literatuře)

PLAV 2006, číslo 9 (Zvláštní číslo časopisu PLAV věnované arabské literatuře)

Rypka, Jan a kol.: Dějiny perské a tádžické literatury. Praha: ČSAV 1956.

Schulze, Reinhard. Dějiny islámského světa ve 20. století. Brno, 2007.

Vernet, Juan. Arabské Španělsko a evropská vzdělanost. Brno, 2007.

 

2. Pramenné texty a beletrie

Abú Bakr ibn Tufajl, Živý, syn Bdícího: Příběh filosofa samouka. Risálat Hajj ibn Jaqzán (přel. Ivan Hrbek). Praha: Academia, 2011.

Abú l-Fadl Badí az-Zamán al-Hamadhání, Maqámy (přel. František Ondráš). Praha: Academia, 2016.

Antologie moderních arabských povídek. Set Out, 2011.

Ibn Battúta, Cesty po Africe, Asii a Evropě, vykonané v letech 1325 až 1354 (přel. Ivan Hrbek). Praha, SNKLU 1961.

Ibn Chaldún: Čas království a říší, Mukaddima (přel. Ivan Hrbek). Praha, Odeon 1972.

Korán (přel. Ivan Hrbek), Praha, Odeon 1972, Praha; Odeon 1991; Praha, Academia 2000.

al-Masúdí, Rýžoviště zlata a doly drahokamů (přel. Ivan Hrbek), Praha, Odeon 1983.

Romány Orhana Pamuka, Elifa Shafaka nebo Yașara Kemala.

Sáleh at-Tajjib, Cesta na sever, Praha: Odeon, 1986.

 

Navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 2 roky
 • oborové specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

  1. předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů)
  2. přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji Blízkého východu (max. 30 bodů)
  3. debata o uvažovaném odborném zaměření studia, popřípadě tématu diplomové práce (max. 15 bodů)
  4. ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max. 30 bodů)
  5. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)
 • další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky
 • následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší tituly jsou často k dispozici v knihovnách
 • minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a vážný je Váš zájem o studium programu

Ilustrativní seznam literatury

Allen, Roger. The Arabic Literary Heritage. Cambridge University Press, 2005.

Badawi, M. M. (ed.), Modern Arabic Literature. Cambridge University Press, 2006.

Browne, Edward Granville: A Literary History of Persia (I.-IV). Cambridge: Cambridge University Press 1928.

Cronin, Stephanie: The Making of Modern Iran. New York: Routledge Courson 2003.

Fierro, M. (ed.), The New Cambridge History of Islam volume II: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries. Cambridge University Press, 2010.

Fleet, Kate – Faroqhi, Suraiya (eds.). The Cambridge history of Turkey. New York: Cambridge University Press, 2006-2013 (4 svazky)

Beránek, Ondřej, Ostřanský, Bronislav (eds.). Islámský stát: Blízký východ na konci časů, Praha: Academia, 2016.

Karimi, Simin; Samiian, Vida; Stilo, Donald. Aspects of Iranian Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers, 2008.

Katouzian, Homa: Iranian History and Politics. New York: RoutledgeCourson, 2002.

Kučera, Petr: Podrobná gramatika turečtiny. Brno: Lingea, 2014.

Langarúdí, Šams: Tárích-e tahlíl-e še´r-e nou (Vývoj moderní perské poezie). Teherán: Našr-e merkez, 2005.

Lust, Allen M. (ed.). The Middle East. 14th Edition. CQ Press, 2016.

Malečková, Jitka – Kučera Petr. Z Istanbulu až na konec světa: osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století. Praha: Academia, 2019

Robinson, Ch. F. (ed.). The New Cambridge History of Islam volume I: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, Cambridge, 2010.

Tunkrová Lucie – Šaradín Pavel (eds.). Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva, Olomouc: Univerzita Palackého,  2008.

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Blízkovýchodní studia