Jan Zouplna

PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. vystudoval hebraistiku a religionistiku na FF UK (2002). Na stejné fakultě získal doktorát (Ph.D.) z dějin a kultur zemí Asie a Afriky, se specializací na dějiny Blízkého východu (2006). Dr. Zouplna se zabývá tématikou moderních židovských dějin se zvláštním zaměřením na dějiny Izraele v širším kontextu soudobých dějin Blízkého východu. V Orientálním ústavu AV ČR, kde pracuje od roku 2003, působí v současnosti jako vedoucí oddělení Blízkého východu. Absolvoval řadu studijních a badatelských pobytů v Izraeli, Velké Británii, Francii a Polsku, je členem několika mezinárodních vědeckých asociací (EAJS, DAVO). Studie věnované meziválečnému sionistickému hnutí publikoval v prestižních impaktovaných časopisech (Journal of Israeli History, Middle Eastern Studies, Israel Affairs).

Specializace:

  • moderní židovské dějiny; moderní a soudobé dějiny Blízkého východu
  • meziválečné sionistické hnutí
  • izraelské politické dějiny
  • Židé ve východní Evropě, 1772-1939
  • izraelské zahraniční vztahy, 1948-1967

Bibliografie (výběr):

„The Revisionist Union and Britain: From declarations of ‚loyalty‘ to the employment of ‚methods of bullying‘.“ The Journal of Israeli History 36.1, 2017, s. 23-46.

“Beyond a one-man show: The prelude of Revisionist Zionism, 1922-1925.” Israel Affairs. 19.3, 2013, s. 410-432.

“Revisionist Zionism: Image, Reality and the Quest for Historical Narrative.” Middle Eastern Studies. 44.1, 2008, s. 3-27.

Od jišuvu k Izraeli. Formování izraelských mocenských elit 1919-1949. Praha: Libri, 2007.