O nás

Katedra Blízkého východu (DMES) poskytuje všechny tři stupně vysokoškolského studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské). Zároveň se věnujeme i vědecké činnosti.

Nabízíme moderně strukturované programy Blízkovýchodní studia a Hebraistika a židovská studiaBlízkovýchodní studia nabízejí v bakalářské variantě jazyková zaměření arabština, perština a turečtina. V navazujícím magisterském studiu pak specializace Dějiny a kultury Blízkého východu a Jazyky a literatury Blízkého východu. Programy jsou pevně zakotveny v jazykové výuce, kterou však doplňují kurzy k dějinám, náboženství a literaturám oblasti.

Také bakalářský a navazující magisterský program Hebraistika a židovská studia klade důraz na výuku jazyka, tedy klasické i moderní izraelské hebrejštiny. Nabídku předmětů pak doplňují kurzy týkající se dějin a současné problematiky.

Doktorský program Blízkovýchodní studia (od 2019/20) reaguje na rostoucí význam blízkovýchodní problematiky z akademického i společenského hlediska. Disertační projekty zaměřené na Blízký východ bylo vždy možné na FF UK studovat v rámci programů Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky nebo Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky. Nový program s užším zaměřením umožňuje doktorandům lépe využít expertízy akademických pracovníků naší katedry a zapojit se do jejího života, čerpat ze vzájemného dialogu i získat doktorský titul s mezinárodně čitelným vymezením. Od akademického roku 2020/21 zajišťujeme také doktorský program Židovská studia.

 

Úvod > Katedra > O nás