O nás

Katedra Blízkého východu (KBV) zajišťuje výuku oborů arabistika, dějiny a kultura islámských zemí, hebraistika, íránistika, turkologie. Poskytujeme všechny tři stupně vysokoškolského studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorandské) a zároveň se věnujeme i vědecké činnosti.

Od akademického roku 2019/20 (přijímací řízení na jaře 2019) nabízíme moderně strukturované programy blízkovýchodní studia a hebraistika a židovská studia. Blízkovýchodní studia nabízejí v bakalářské variantě specializace arabistika, íránistika a turkologie. V navazujícím magisterském studiu pak specializace dějiny a kultury Blízkého východu a jazyky a literatury Blízkého východu. I nový bakalářský program je založen na silné jazykové výuce, doplněné ovšem rozšířenou nabídkou předmětů k dějinám a současné problematice oblasti. V roce 2019/20 otevřeme bakalářské i navazující magisterské studium.

Ani bakalářský program hebraistika a židovská studia v nové formě (od 2019/20) neslevuje z důrazu na výuku klasické i moderní izraelské hebrejštiny, rozšiřuje však nabídku předmětů týkajících se dějin a současné problematiky. Navazující magisterský program hebraistika a židovská studia připravujeme k otevření v akademickém roce 2020/21.

V akademickém roce 2019/20 poprvé otevřeme také doktorský program blízkovýchodní studia, jenž reaguje na rostoucí význam blízkovýchodní problematiky z akademického i společenského hlediska. Disertační projekty zaměřené na Blízký východ bylo vždy možné na FF UK studovat v rámci programů dějiny a kultury zemí Asie a Afriky nebo teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky. Nový program s užším zaměřením umožňuje doktorandům lépe využít expertízy akademických pracovníků naší katedry a zapojit se do jejího života, čerpat ze vzájemného dialogu i získat doktorský titul s mezinárodně čitelným vymezením.

Úvod > Katedra > O nás