Věda a výzkum

Odborná zaměření jednotlivých pracovníků katedry naleznete v jejich osobních profilech. Pracovníci katedry jsou zapojeni do řešení řady vědeckých i institucionálních projektů:

GAČR – Pinkas jako pramen ke studiu správy a vnitřní politiky židovských obcí Čech v 17. a 18. století (doc. Sládek, dr. Sixtová, Bc. Holeček)

KREAS – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (dr. Akcasu, doc. Malečková, Mgr. Koláček, doc. Sládek, dr. Ťupek)

PROGRES – Centrum pro studium středověku (doc. Boušek, doc. Sládek, dr. Žonca)

PROGRES – Místa střetávání: strategické regiony mezi Evropou, severní Afrikou a Asií (doc. Ondráš, prof. Malečková, doc. Sládek, dr. Ťupek, dr. Ženka)

UNCE – Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (dr. Žonca)

NAZAMER – Nasrid and Merinid Women in the Islamic Societies of the Medieval Mediterranean (13th-15th Centuries). Power, Identity, and Social Dynamics (dr. Ženka)

Úvod > Věda a výzkum