Lexikografická databáze beduínských dialektů

Lexikografická databáze beduínských dialektů vytvořená na základě terénních prací Aloise Musila

 

Tato databáze byla vytvořena z lístkového souboru lexikografických záznamů nalezeného v pozůstalosti Aloise Musila. Zahrnuje lexikum beduínského kmene Rwálů a dalších kmenů doplněné vysvětlením významu v češtině a němčině. Databáze celkem obsahuje okolo 8600 sémantických jednotek klasifikovaných na základě slovních kořenů a dalších kritérií a umožňuje vyhledávání a třídění. Databáze je opatřena manuálem v češtině a angličtině a může být dále editována a rozvíjena.

Tato databáze vznikla v rámci projektu „Paměť jazyka, svědectví literatury: analýzy literárního a lingvistického prostoru napříč žánry a kontexty“ podprojektu „Tvorba lingvistické lexikální databáze z terénních záznamů lexika arabských Šammarů z pozůstalosti Aloise Musila“ na rok 2016 řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu.

**************

vstup do lexikální databáze

manuál k databázi

************

Jakub Koláček, Adéla Provazníková, Petr Felčer, 2016

Úvod > Věda a výzkum > Lexikografická databáze beduínských dialektů