Bronislav Ostřanský

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. vystudoval obory arabistika a dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě pobýval v Damašku a v Káhiře, kde studoval i pracoval. V současnosti působí v Orientálním ústavu Akademie věd ČR, kde se věnuje hlavně islámu a externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle dlouhé řady odborných i popularizačních článků a kapitol napsal několik knih (mj. Hledání skrytého pokladu; Dokonalý člověk a jeho svět v zrcadle islámské mystiky) a do češtiny přeložil mimo jiné výbor z díla al-Maqrízího Popsání pozoruhodností Egypta. Jeho nejnovějším editorským i autorským počinem je kniha Islamofobie po česku.

Specializace:

  • islám; súfismus; středověké islámské myšlení a lidová religiozita
  • středověké súfijské písemnictví (tzv. súfijská psychologie Cesty)
  • milenialismus a apokalyptika v islámu

Bibliografie (výběr):

Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy, Vyšehrad, Praha 2017.

Bronislav Ostřanský, s Ondřejem Beránkem (eds.), Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Academia, Praha 2016 (272 stran, ISBN 978-80-200-2630-9).

Bronislav Ostřanský, s Ondřejem Beránkem (eds.), Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Academia, Praha 2016 (296 stran, ISBN 978-80-200-2654-5).

“The Sufi Journey to the Next World: Sepulchral Symbolism of Muslim Mystics, Its Context and Interpretations”, Archiv Orientální 3, 2015, 475-500.

“The Lesser Signs of the Hour. A Reconstruction of the Islamic Apocalyptic Overture”. Archiv orientální. 2, 2013, 1-50.

Rozvrh

 

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Bronislav Ostřanský