Erasmus+

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ se zpravidla koná v měsíci březnu, a to na celý následující akademický rok (týká se tedy i studentů, kteří chtějí vyjet až v letním semestru následujícího roku). V září se pak obvykle koná doplňkové výběrové řízení na letní semestr. Konkrétní termíny výběrového řízení budou vždy zveřejněny s předstihem na stránkách katedry.

Důležité informace k různým typům pobytů v rámci Erasmu+ najdete na stránkách zahraničního oddělení FF UK.

 

Katedra Blízkého východu FF UK organizuje v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na následujících univerzitách:

Francie, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (1×5 měsíců)

 • studijní cyklus: bez rozlišení
 • zajišťované programy: Langues, littératures et civilisations étrangères et régionale
 • vyučované jazyky: všemožné jazyky pokrývající oblast Blízkého východu a severní Afriky

Irsko, Trinity College Dublin, Department of Near and Middle Eastern Studies (6×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr., Ph.D.
 • zajišťované programy: Middle Eastern and Jewish and Islamic Civilisations
 • vyučované jazyky: arabština, hebrejština + turečtina (do středně pokročilých)

Německo, Freie Universität Berlin, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Ostasien und Vorderer Orient (1×10 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc.
 • zajišťované programy: Arabistik, Iranistik, Islamwissenschaft, Iranian Studies
 • vyučované jazyky: arabština, perština, kurdština

Německo, Freie Universität Berlin, Geschichts- und Kulturwissenschaften. Institut für Judaistik (4×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr., Ph.D.
 • zajišťované programy: Judaistik
 • vyučované jazyky: hebrejština

Německo, Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (2×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr.
 • zajišťované programy: Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients (Iranistik, Islamwissenschaft, Turkologie)
 • vyučované jazyky: perština, turečtina, arabština

Německo, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien (2×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr., Ph.D.
 • zajišťované programy: Turkologie, Turcology, Turkic Studies
 • vyučované jazyky: turečtina, osmanština

Nizozemsko, Universiteit van Amsterdam, Capaciteitsgroep Semitische talen en culturen (1×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr.
 • zajišťované programy: Jewish Studies, Hebreeuwse taal en cultuur
 • vyučované jazyky: hebrejština, jidiš

Polsko, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny. Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej (1×5 měsíců)

 • studijní cyklus: bez rozlišení
 • zajišťované programy: Turkologia
 • vyučované jazyky: turečtina

Polsko, Uniwersytet Wrocławski, Taube Department of Jewish Studies (2×10 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc., Mgr., Ph.D.
 • zajišťované programy: Judaistyka
 • vyučované jazyky: hebrejština, jidiš, ladino

Velká Británie, University of Edinburgh, School of Languages, Literatures and Cultures. Department of Islamic and Middle Eastern Studies (6×5/3×10 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc.
 • zajišťované programy: Arabic, Islamic Studies, Middle Eastern Studies, Persian
 • vyučované jazyky: arabština, perština + turečtina (do středně pokročilých)

Španělsko, Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semíticos (2×5 měsíců)

 • studijní cyklus: Bc.
 • zajišťované programy: Estudios Árabes e Islámicos, Estudios Hebreos y Arameos
 • vyučované jazyky: arabština (klasická, moderní, dialekty), hebrejština (biblická, moderní)

 

Požadavky pro výběrové řízení KBV:

 1. Stručný životopis (v českém jazyce)
 2. Motivační dopis (max. 500 slov, v českém nebo anglickém jazyce)
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2)
 4. Výpis studijních výsledků (student si vygeneruje v SIS)

Přihlášky a požadované dokumenty je třeba odevzdat do 11. 3. 2024. Do tohoto termínu prosím zašlete 1) curriculum vitae, 2) motivační dopis (max. 500 slov) s uvedením adresy, ročníku a programu, 3) doklad o jazykové způsobilosti a 4) výpis studijních výsledků na e-mailovou adresu karolina.kotalova@ff.cuni.cz

Nejpozději do stejného termínu je nutné si založit přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/webapps. Aplikace bude otevřena pro podávání přihlášek od 15. 2. Je možné si založit až tři přihlášky na tři různé univerzity. Katederní výběrové řízení poté proběhne 13. 3. 2024. O jeho výsledku bude katederní koordinátorka studenty navržené na vyslání na studijní pobyt obratem informovat.

 

Podmínky a doporučení:

 • Pro přihlášení do výběrového řízení na výjezd na studijní pobyt má nárok každý student FF UK řádně zapsaný do studia.
 • Na tento typ Erasmu může student vyjet nejméně na 2 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
 • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 360 dní.
 • Pobyty v zahraničí lze různě kombinovat (např. výjezd na 5 měsíců na studijní pobyt do zahraničí a pak na zbytek měsíců na praktickou stáž apod.)
 • Vyjet lze nejdříve ve 2. ročníku Bc. studia, preferujeme studenty, kteří již mají splněné některé skeletové zkoušky.
 • Je předností, když student bude mít jasnou představu o práci, které se chce v průběhu stipendijního pobytu věnovat (např. příprava bakalářské či diplomové práce, prohloubení znalostí v konkrétní oblasti apod.).
 • Student by měl mít představu, co se na dané katedře učí, co z toho jej zajímá, s kterým z přednášejících by chtěl konzultovat apod.
 • O místa v programu Erasmus+ se mohou ucházet také studenti, kteří již v minulosti vyjeli v rámci programu Erasmus.
 • Studenti jiných kateder si musí vyžádat souhlas s výjezdem katederního koordinátora z jejich domácí katedry. Dále je třeba se domluvit se zahraniční univerzitou, zda je v pořádku, že budete studovat jiný obor, než ten přes který vyjíždíte.
 • Je nutné, aby si studenti podali přihlášku ve webové aplikaci nejpozději zároveň se zasláním přihlášky do konkurzu.
 • Administrativní postup a všechny další potřebné informace naleznete na této stránce zahraničního oddělení FF UK.

 

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

Formální – zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí.

Bodové ohodnocení:

 • Stručný životopis (1 – 5b)
 • Motivační dopis (1 – 5b)
 • Jazyková způsobilost (1 – 5b)
 • Studijní průměr dle SIS (1 – 5b)

5 b         1,0 – 1,25

4 b         1,25 – 1,5

3 b         1,5 – 2,0

2 b         2,0 – 2,5

1 b         2,5 – 3,0

0 b         3,0 – …

 Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.