Pavel Ťupek

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. je odborný asistent na Katedře Blízkého východu FF UK, specilizací arabista a islamolog. V této oblasti take přednáší a věnuje se výzkumu. V ranější fázi se zabýval učením středověkého muslimského učence Ibn Tajmíji a jeho vlivem na pozdější salafismus. Jeho aktuální výzkum se soustředí na salafitský ikonoklasmus a hroboborectví. Dále se zabývá náboženskou a sociální historií Saúdské Arábie.

Bibliografie (výběr):

S Alim Fischerem a Nicem Pruchou: The Salafi-jihadi nexus: an evidence-based approach of the Caliphate library. Vienna : European Institute for Counter Terrorism and Conflict Prevention, 2022.

S Ivou Liškovou: „Salafitský džihádismus: případová studie České republiky.“ In B. Vegrichtová a kolektiv: Terorismus a radikalizace v České republice: možnosti detekce rizikových osob. Brno : Grada, 2022, 113-155.

„Salafismus a ideologická instrumentalizace teologické koncepce tawhídu,“ Nový Orient 76, no. 1 (2021): 44–50.

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský a Pavel Ťupek (eds). Islámská čítanka: studijní antologie arabského islámského písemnictví. Praha: FFUK, 2020.

S Ondřejem Beránkem: The Temptation of Graves: Destruction and Iconoclasm in Salafi Islam. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

„Mamlúcký sultanát v Egyptě a Sýrii.“ In Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, ed. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý. Praha: Academia, 2017, 222-241.

Salafitský islám. Praha: Academia, 2015.

S Ondřejem Beránkem: Dvojí tvář islámské charity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.

Ibn Tajmíja. Wásitské vyznání (s úvodní studií a komentářem). Praha: Academia, 2013.

S Ondřejem Beránkem: „From Visiting Graves to Their Destruction: The Question of Ziyara through the Eyes of Salafis.“ Crown Paper 2, Brandeis University, July 2009.

„Ideologie Islámského státu: Salafitská rétorika, chalífát a cizinci“ In O. Beránek a B. Ostřanský (eds), Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha: Academia, 2013, 85-100.

„Pohledem hroboborců: Hroby jako závažné téma autorit salafitského islámu.“ Ostřanský (ed.), Smrt, hroby a záhrobí v islámu (Death, Graves and the Hereafter in Islam). Praha: Academia, 2014, 208-232.

„Sunni-Shi’a Ideological Clashes in the Post-Saddam Iraq and the Role of Salafism“. In O. Beranek (ed.), Europe, the Middle East, and Global War on Terror. Frankfurt am Main: Peterlang, 2012, 109-121.

Rozvrh

Vyučované předměty

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Pavel Ťupek