Synagogy a melláhy jižního Maroka

Synagogy a melláhy jižního Maroka: lokalizace a dokumentace židovské architektury z nepálené cihly v regionu Draa-Tafilalet

Hebrew version below

Vesnické synagogy a židovské čtvrti (melláhy) jižního Maroka jsou unikátním kulturním a architektonickým fenoménem. Jde o svébytné produkty lidového stavitelství, které vypovídají o koexistenci rozdílných kultur, jejich dialogu a prolínání. Systematický průzkum ani dokumentace těchto staveb a urbanistických celků ale dosud neexistuje. Tyto opuštěné stavby z nepálené hlíny však s každým deštěm nenávratně chátrají a mizí. Původní komunita marockých Židů, čítající původně až 350 000 osob, svou domovinu již opustila. Příznivé diplomatické vztahy České republiky a Maroka umožnily, že s mapováním a analýzou těchto ohrožených památek začali právě studenti a zaměstnanci FFUK, kteří se snaží toto mezinárodně významné téma přiblížit odborné i široké veřejnosti jako první.

Při pilotní expedici v lednu 2019 byl položen základ výzkumu: lokalizace dosud neznámých staveb a jejich základní dokumentace. Vyhotovili jsme architektonické zakreslení asi deseti synagogálních objektů, zmapovali jsme rozsah židovské čtvrti v přibližně patnácti lokalitách a na základě polostrukturovaných rozhovorů jsme zajistili četné informace o bývalých židovských komunitách, jejich obrazu v uvažování a folkloru dnešního arabského a berberského obyvatelstva.

V širším multidisciplinárním týmu, zahrnujícím i studenty a učitele Ústavu památkové péče při Fakultě architektury na ČVUT jsme lokality znovu navštívili na začátku roku 2020. Na zaměření budov i celých čtvrtí jsme využili mobilní a stacionární 3D skenery. V současnosti pracujeme na finalizaci dokumentace vybraných staveb a vyhotovení počítačových modelů.

Zaměřujeme se na region Draa-Tafilalet, pásmo osídlení podél údolí řeky Draa, Dades a Ziz. Na lokalizování oblastí s bývalým židovským osídlením spolupracujeme s židovským muzeem v Casablance a s pamětníky mezi Izraelci marockého původu.

Pokračujeme v mapování situace ve vytipovaných architektonicky příbuzných regionech. Chceme shromáždit dokumentaci dalších ohrožených staveb, nastínit možnosti jejich datace a perspektivy zachování či obnovy těchto budov. Vybrané objekty budou sloužit za případové studie v navržené typologii synagog a židovských čtvrtí pro danou lokalitu i zhodnocením postavení židovských památek v kontextu dnešní kultury jižního Maroka.

Východiska projektu Jewish Traces in the Southern Morocco jsme představili 17. října 2019 v rámci symposia, které na téma „Rural Heritage – Landscapes and beyond“ v Marrákeši pořádala Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). Abstrakt našeho příspěvku byl zveřejněn v e-publikaci konference.

Zevrubněji o našem projektu a zejména jeho technických aspektech pojednáváme v článku „Earthen Jewish Architecture of Southern Morocco: Documentation of Unfired Brick Synagogues and Mellahs in the Drâa-Tafilalet Region“, který byl uveřejněn v periodiku Applied Sciences v roce 2021.

Složení týmu

Ing. arch. Daniel Ziss – odborník na synagogální architekturu, rodilý mluvčí hebrejštiny

Mgr. Adam Pospíšil – lingvista, tlumočnická praxe v arabštině a francouzštině

Mgr. Tobiáš Smolík – hebraista a etnolog


בתי הכנסת והמלאחים של דרום מרוקו: מיקום ותיעוד של אדריכלות יהודית מלבני בוץ לא שרופות (אדובי) בחבל דראא-טאפילאלט בדרום מרוקו

בתי הכנסת והרבעים היהודיים (מלאחים) של דרום מרוקו מהווים תופעה תרבותית ואדריכלית יחודית. מדובר בתוצר יחודי של אדריכלות ורנקולרית שמעידה על דו-קיום של תרבויות שונות, נקודות ההשקה שלהן וההשפעות ההדדיות שלהן זו על זו. מעולם לא נערך, ככל הנראה, מחקר שיטתי ומקיף של המבנים והקומפלקסים האורבניים היהודיים מאדובי באיזור. כיום המבנים נטושים ברובם, אינם מתוחזקים ולאחר כל עונת גשמים מבנים רבים ניזוקים ונעלמים. קהילת יהודי מרוקו מנתה בעבר כ-350,000 איש. רובם עזבו את המדינה לפני שנים וכיום אין קהילות יהודיות פעילות באיזור צפון הסהרה. יחסים דיפלומטיים טובים בין הרפובליקה הצ’כית והממלכה המרוקאית מאפשרים לצוות של סטודנטים ומרצים מהפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת קארל בפראג גישה נוחה יחסית לאיזור המחקר. צוות המחקר מאוניברסיטת קארל מנסה לראשונה לתעד את אדריכלות האדובי היהודית של צפון הסהרה ולהציג אותה לחוקרים ולקהל הרחב.

מחקר השטח הראשון נערך בינואר 2019. מבנים בודדים וקומפלקסים אדריכליים שלא היו מוכרים מוקמו, נמדדו ותועדו. כעשרה בתי כנסת וחמישה עשר מלאחים ורחובות יהודיים מופו, שורטטו ותועדו. נערכו ראיונות עם תושבים והמידע על הקהילות היהודיות שחיו במקום נרשם ועובד. תושבים ערבים וברברים רואיינו ופולקלור עכשוי המתייחס לאתרים היהודים נאסף ונרשם. צוות המחקר הבינתחומי המורחב של הפרויקט כולל גם סטודנטים ומומחים מהמחלקה לשימור אתרים בפקולטה לאדריכלות באוניברסיטה הטכנית בפראג. הצוות המורחב עוסק בתיעוד אדריכלי ויצירת מודלים דיגיטליים של המבנים והאתרים השונים.

הפרויקט מתרכז באתרים הנמצאים בעורקי ההתיישבות שלאורך הנהרות דראא, דאדס וזיז במחוז דראא-טאפילאלט שבדרום מרוקו. אנו משתפים פעלה עם המוזיאון היהודי בקזבלנקה ועם יוצאי מרוקו בישראל ובעולם.

אני ממשיכים במיפוי המצב באיזור ובאיזורים הדומים לו מבחינה אדריכלית. אנו מנסים לתעד מבנים נוספים בסיכון, לתארך אותם ולאתר דרכים לשימורם. כמו כן, מנסה הפרויקט להגדיר טיפולוגיה אדריכלית ואורבנית של האדריכלות היהודית באיזור באמצעות האוביקטים שיבחרו ולתעד את מצב האתרים היהודים בקונטקסט של התרבות העכשיוית בדרום מרוקו.

תוצאות ביניים של הפרויקט הוצגו, בין השאר, בכנס העולמי של ארגון איקומוס
„Rural Heritage – Landscapes and beyond” (ICOMOS)
שנערך במרקש, מרוקו. תקציר ההרצאה שניתנה בכנס פורסם באתר איקומוס העולמי (באנגלית).

(https://scholarworks.umass.edu/icomos_isccl/2019/papers/36)

Matoušková, Eva; Pavelka, Karel; Smolík, Tobiáš; Pavelka, Karel, Jr. 2021. „Earthen Jewish Architecture of Southern Morocco: Documentation of Unfired Brick Synagogues and Mellahs in the Drâa-Tafilalet Region“ Appl. Sci. 11, no. 4: 1712. https://doi.org/10.3390/app11041712

Úvod > Věda a výzkum > Synagogy a melláhy jižního Maroka