František Ondráš

doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. vyučuje od roku 1995 na oboru arabistika. V letech 1990–1995 vyučoval český jazyk, českou literaturu a kulturu na Jazykové fakultě Univerzity Ajn Šams v Káhiře. Na ÚBVA vede kursy spisovné a hovorové arabštiny, přednáší klasickou i moderní arabskou literaturu a arabskou kulturu. Je autorem několika monografií o moderní arabské próze – Moderní egyptská próza v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století (2003), Autobiografický narativní dokument v díle egyptského autora Sun´alláha Ibráhíma (2008) a Obraz starého Egypta v moderní egyptské próze (2008).

 Specializace:

  • Klasická a moderní arabská literatura
  • Arabský román
  • Umělecký překlad arabské literatury
  • Arabská kultura a moderní arabská společnost

Bibliografie (výběr)

Abú ´l-Fadl Badí´az-Zamán al-Hamadhání: Maqámy. Praha: Academia, 2016.

„Když potulný literát, tak výřečný a vynalézavý kejklíř: Maqámy jako zábavný žánř arabské středověké prózy“. In: Fischerová, Sylva – Starý, Jiří (eds.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 187-209.

„Téma hrdiny/antihrdiny v románovém díle Podivuhodné příběhy kolem zmizení Sa´ída, smolaře a pesoptimisty.“ In: Bílek, Petr A., Procházka, Martin, Wiendl, Jan (eds.), Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 151-164.

“The Contemporary Literary (Re)flection of Ancient Egypt.” In: Gažáková, Zuzana – Drobný, Jaroslav (eds.), Arabic and Islamic Studies in Honour of Ján Pauliny. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, 133-148.

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > František Ondráš