Závěrečné práce

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací 2021/2022

Termíny státnic na katedře (BZK, SZZK)

Odevzdání závěrečné práce nahráním do SIS

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

31. 1. – 4. 2. 2022

31. 12. 2021 19. 1. 2022 (BZK)

12. 1. 2022 (SZZK)

20. 6. – 24. 6. 2022

13. 5. 2022

1. 6. 2022

1. 9. – 7. 9. 2022 (BZK)

1. 9. – 9. 9. 2022 (SZZK)

1. 8. 2022

12. 7. 2022

Užitečné odkazy

Studijní předpisy a řády

Závěrečné práce na FF UK

KBV metodika zadavani zaverecnych praci

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Informace k zadavani zav. praci KBV

Úvod > Studium > Závěrečné práce