Závěrečné práce

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací 2022/23

Termíny státnic na katedře (BZK, SZZK)

Odevzdání závěrečné práce nahráním do SIS

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

23. 1. 2023 – 10. 2. 2023

22. 12. 2022 11. 1. 2023

12. 6. – 23. 6. 2023

11. 5. 2023

31. 5. 2023

1. 9. – 14. 9. 2023 31. 7. 2023

17. 8. 2023

Užitečné odkazy

Studijní předpisy a řády

Závěrečné práce na FF UK

KKBV metodika zadavani zaverecnych praci 2022

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Informace k zadavani zav. praci KBV

Úvod > Studium > Závěrečné práce