Adam Pospíšil

Mgr. Adam Pospíšil

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Mgr. Adam Pospíšil vystudoval arabistiku a obecnou lingvistiku na FF UK . V současné době je doktorandem na Ústavu srovnávací jazykovědy a ve svém disertačním výzkumu se věnuje gramatickému popisu a srovnání komplexních predikátů v různých varietách arabštiny.  Zajímá se obecně o problematiku gramatické deskripce a analýzy a terénní lingvistiku.  V rámci arabistiky to obnáší zejména zájem o mluvený jazyk a arabskou dialektologii.

Na oboru arabistika vyučuje spisovnou arabštinu.

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Adam Pospíšil