Studium v zahraničí

Katedra Blízkého východu nabízí několik možností studia v zahraničí:

Koordinátorem zahraničních vztahů a programu ERASMUS je Katarína Palčová (katarina.palcova@ff.cuni.cz).

Proč bych měl uvažovat o studijním pobytu v zahraničí?

Studijní pobyt v zahraničí přináší našim studentům nenahraditelnou zkušenost rozšíření si odborných znalostí a poznatků, seznámení se s prostředím jiné univerzity a v neposlední řadě i kulturní zážitek z poznání cizích památek a přírodních krás. Kromě toho studenti během pobytu získávají odborné kontakty a navazují osobní přátelství, která často přetrvávají i po skončení studií.

Studijní programy typu Erasmus či Ceepus vnímáme jako nejznámější a pravděpodobně i nejjednodušší možnost pro naše studenty jak studovat v zahraničí. V posledních letech se staly nedílnou součástí vysokoškolského prostředí. Jejich absolvování přispívá velkou měrou k profesnímu a osobnostnímu rozvoji budoucích absolventů vysokých škol a společně se zkvalitněním jazykové vybavenosti poskytuje absolvování takového pobytu i výrazně lepší pozici na trhu práce.

Mezi hlavní výhody pobytu na zahraniční univerzitě patří:

  • Možnost zlepšit se ve studovaném jazyce
  • Seznámení se s prostředím zahraniční univerzity, poznání studovaného oboru z nové perspektivy
  • Získání kontaktů v zahraničí
  • Přístup k někdy obtížně přístupné sekundární literatuře, již je následně možno využít při psaní bakalářské, diplomové nebo doktorské práce, možnost konzultovat svou práci se zahraničními odborníky
  • Kontakt se zahraničními spolužáky, který je možno využít např. při zpracovávání závěrečných prací sociolingvistického charakteru založených na dotazníkovém šetření
  • Velká osobní zkušenost ze zahraničí

Chci vyjet na zahraniční univerzitu. Jak mám postupovat?

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů. Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další informace:

Mohu vycestovat zrovna já?

Mohu studium na FF UK na dobu svého pobytu v zahraničí přerušit?

Budou mi studijní výsledky po návratu ze zahraničí uznány?

Kdy je vhodné vycestovat?

Kam je možné vycestovat?

Jakou finanční podporu mohu očekávat?

Jak je to se zravotním pojištěním?

Potřebuji si zařídit vízum?

Další info na stránkách zahraničního oddělení FF UK v Praze.

 

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí