Studium v zahraničí

Koodinátorem zahraničních vztahů a programu ERASMUS je dr. Milan Žonca milan.zonca@ff.cuni.cz

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK organizuje v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže na následujících univerzitách:

• Německo, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Irsko, Trinity College Dublin, Department of Near and Middle Eastern Studies (3×3 měsíce) – studijní pobyt

• Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra klasickej a semitskej filológie (2×5 měsíců) – studijní pobyt

• Německo, Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (2×5 měsíců)

• Nizozemské království, Universiteit van Amsterdam, Department of Jewish Studies (1×5 měsíců)

• Španělské království, Universidad de Granada, Katedra semitských studií (2 x 5 měsíců)

• Polská republika, Uniwersytet Wrocławski, Taube Department of Jewish Studies (2 x 10 měsíců)

Podmínky: Student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného studia) na FF UK. Vyjet lze nejdříve ve 2. ročníku Bc. studia a nejpozději ve 4. ročníku Bc. studia. O místa v programu Erasmus+ se mohou ucházet také studenti, kteří již v minulosti vyjeli v rámci programu Erasmus. Studenti jiných oborů si musí předem vyžádat svolení přijímající katedry/ústavu (stačí domluvit e-mailem).

 

Úvod > Studium > Studium v zahraničí