Jakub Koláček

Mgr. Jakub Koláček

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Mgr. et Mgr. Jakub Koláček vystudoval arabistiku a historickou sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval studijní pobyty na Káhirské univerzitě a Univerzitě Šahída Čamrána v Ahvázu. Na Katedře blízkého východu vyučuje od r. 2018 předměty zaměřené na moderní dějiny Blízkého východu, islám a environmentální problematiku a dějiny Blízkého východu. Podílel se na řešení grantových projektů na FF a FSV UK a je autorem několika studií na téma moderních íránských dějin a ekologických interpretací islámu publikovaných v českých i zahraničních časopisech a kolektivních monografiích.

Specializace:

  • Moderní dějiny Íránu a Afghánistánu
  • Environmentální dějiny a politika Blízkého východu
  • Islámský environmentalismus a environmentální diskurz
  • Ší’itský islám a jeho moderní interpretace

Odborné publikace:

(forthcomming).The Khomeinists: Between Sedentarization and Perpetual Revolution.“ In ISIS and the Others: Hybrid Revolutionaries in Global Politics, ed. Ondrej Ditrych, Jakub Záhora and Jan Daniel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2023.

„Islámská ekoteologie: Mezi různými (fyzickými i diskurzivními) světy,“ in Setkávání kultur: identity, ideologie, jazyky, ed. Olga Lomová, Jitka Malečková & Karel Šima. Praha: Filozofická fakulta, 2022.

„The Qur’ān as a Source for Contemporary Islamic Environmental Ethics,“ Archiv orientální, 88 (2022), no. 2: 221–248, https://doi.org/10.47979/aror.j.88.2.221-248.

S Janem Kratochvílem. „What was *platъ and how Did it Work? Reconstructing a Piece of Slavic Cloth Currency,“ Exarc Journal 2020, no. 4 (25. 11.). https://exarc.net/ark:/88735/10544.

„Jan Kalenda: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza,“ review, Historická sociologie 12, no. 1 (2020): 169–172. https://doi.org/10.14712/23363525.2020.14.

„Klimatické změny a dopad na íránskou emigraci,“ In Encyklopedie migrace, 2020. https://www.encyclopediaofmigration.org/klimaticke-zmeny-a-dopady-na-iranskou-emigraci/.

S Adélou Provazníkovou a Jakubem Rumplem. „Elektronická lexikální databáze beduínských dialektů arabštiny vytvořená z lístkového souboru zachovaného v pozůstalosti Aloise Musila,“ Nový Orient 71, no. 4 (2016): 44–50.

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Jakub Koláček