Pražské centrum židovských studií

Pražské centrum židovských studií je mezioborovou platformou zaměřenou na studium a zkoumání židovských dějin a kultury a vytváří prostor pro koordinaci výukových a badatelských aktivit na poli židovských studií a souvisejících oborů. Při naplňování svého poslání spolupracuje s akademickými pracovišti mimo fakultu, navazuje a udržuje kontakty s českými i zahraničními odborníky a institucemi na poli židovských studií. Při svých popularizačních aktivitách dbá na oddělení akademického diskursu od politických debat.

Úvod > Věda a výzkum > Pražské centrum židovských studií