Eduard Gombár

prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Konzultační hodiny
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 234

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, arabista, islamolog (nar. 14.10.1952 v Hranicích na Moravě). 1977 absolvoval studium dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů. Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2004–14 ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky. Vychoval řadu studentů a má 20 úspěšných absolventů doktorského studia. Publikoval monografie Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v arabské politice (2004) Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009), Dějiny Iráku (2013) a Dějiny Libye (2015), připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska. Navštívil Maroko, Tunisko, Libyi, Egypt, Sýrii, Libanon, Jordánsko, Irák, Saúdskou Arábii, Jemen, Palestinu, Izrael, Turecko, Írán, Gruzii, Ázerbájdžán, Uzbekistán. Zúčastnil se konferencí a přednáškových pobytů na evropských univerzitách a institucích v Berlíně, Grenoblu, Lipsku, Madridu, Oxfordu, Mnichově, Erlangenu, Budapešti, Halle, Vídni, Londýně, Paříži, Aix-en-Provence, Hamburku, Mohuči, Římě, Poznani, Neapoli, Barceloně, Bruselu a Štrasburku. V letech 2008–12 reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog, 1991–93 obchodní přidělenec ZÚ Tripolis a Damašek, 1993–97 poradce Ministerstva financí, 2002 Ministerstva obchodu a průmyslu, od 2014 poradce ministra zahraničních věcí, 1994–99 viceprezident Česko-arabské obchodní komory, od 1993 místopředseda Společnosti česko-arabské.

Specializace:

  • Moderní a soudobé dějiny islámských zemí
  • Aktuální problémy Blízkého východu
  • Klasický a moderní islám
  • Dějiny mezinárodních vztahů a diplomatický protokol

Bibliografie (výběr)

“The Fall of the Ottoman Empire”. In: Bárta, M., Kovář, M. (eds.): Civilisations: Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. Praha, Academia 2019, 487–508. ISBN 978-80-200-2907-2.

„Islámský univerzalismus v mezinárodních vztazích“. Sborník konference „Islám a křesťanství“. Praha, UK, Husitská teologická fakulta, 2019, 69–82.

„Jordánsko ve stínu násirovského Egypta: éra krále al-Ḥusajna“. Medzinárodné vzťahy, XVII (2019), č. 3, 169–187. ISSN 1336-1562.

Dějiny mezinárodních politických vztahů I. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2019. ISBN 978-80-86747-56-9; ISBN 978-80-86747-57-6 (pdf)

„Jordánská monarchie ve stínu Britského impéria: éra krále cAbdalláha I“. Medzinárodné vzťahy, XVI (2018) č. 3, 271–291. ISSN 1336-1562.

Dějiny Libye. Praha: Nakladatelství LN, 2015. ISBN 978-80-7422-363-1.

„Italská Libye 1911–1943“. Historický obzor (2015) č. 3–4, 64–79. ISSN 1210-6097.

„Vnitropolitický vývoj Baššárovy Sýrie v letech 2000–2010“. Nový Orient, 70 (2015), č. 1, 10–18. ISSN 0029-5302.

„Česko-arabské vztahy“. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk 2015, 690–702. ISBN 978-80-7380-562-3.

(s L. Pechou) Dějiny Iráku. Praha: Nakladatelství LN,2013. ISBN 978-80-7422-249-8 (67%).

Rozvrh

Vyučované předměty

 

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Eduard Gombár