Jitka Malečková

prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. vyučuje osmanské a turecké dějiny a problémy současného Turecka na oboru turkologie. V letech 2004-8 působila v Russell Sage Foundation v New Yorku a v letech 2008-14 se na CERGE-EI v Praze věnovala výzkumu terorismu. Mezi stipendia, která získala, patří pobyt na Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences ve Stanfordu (2000) a Fernand Braudel Fellowship ve Florencii (2016). Přednášela na univerzitách ve Francii (EHESS), Maďarsku (CEU), v USA (Washington University v Seattlu) a Turecku (Universita Sabancı). Její kniha Úrodná půda: Žena ve službách národa (ISV 2002) analyzuje, jak rodící se turecká národní ideologie používala obrazy žen, a srovnává turecký příklad s národními diskurzy v dalších společnostech na okraji Evropy.

Specializace:

  • Moderní osmanské a turecké dějiny
  • Gender a nacionalismus
  • Terorismus
  • Pozdní osmanská cestovatelská literatura
  • České pohledy na Turky

Výběrová bibliografie:

“The Turk” in the Czech Imagination (1870s-1923), Leiden: Brill, 2020.

S Petrem Kučerou: Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století, Praha: Nakladatelství Academia, 2019.

„Od klasické ,orientální‘ poezie k turecké národní literatuře.” In Ex oriente lux: Rudolf Dvořák (1860–1920). Olga Lomová a kol. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, 135-153.

“’Our Turks‘, or ‚Real Turks‘? Czechs’ Perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina, World Literature Studies 10 (2018), vol. 1, 15-16.

„Osmanský Orient v českých cestopisech přelomu 19. a 20. století“, Nový Orient 72 (2017), č. 2, 54-60.

„The Importance of Being Nationalist.“ In Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe, ed. Iveta Jusová a Jiřina Šiklová. Bloomington: IU Press, 2016, 46-59.

„Czech Women Writers and Racial Others: (Un)timely Reflections on the History of Czech Nationalism.“ Central Europe 13 (2015), č. 1-2 (vyšlo 2016).

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Jitka Malečková