Ph.D. program

Blízkovýchodní studia – doktorský program

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Orientálním ústavem Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Bouška (daniel.bousek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

Židovská studia – doktorský program

Doktorský program Blízkovýchodní studia je realizován ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Zájemci o studium kontaktují garanta programu doc. Sládka (pavel.sladek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu a výběru vhodného školitele.

 

Úvod > Uchazeč > Ph.D. program