Petr Felčer

Mgr. Petr Felčer

Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Mgr. Petr Felčer vystudoval mezikulturní komunikaci a arabistiku na FF UK. Absolvoval studijní pobyty na pařížském Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) a Kuvajtské univerzitě. Věnuje se překladu z francouzštiny a arabštiny, výuce jazyků a působí jako redaktor projektu Atlas současného světa (do r. 2019 Online encyklopedie migrace). V rámci arabistiky se věnuje zejména studiu levantských dialektů. Na Katedře Blízkého východu vyučuje spisovnou arabštinu a syro-libanonský dialekt.

Rozvrh

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Petr Felčer