Ondřej Beránek

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. je ředitel Orientálního ústavu AV ČR a člen oborové rady doktorského studia na FF UK –„Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky“.

Specializace:

  • moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám; dějiny Saúdské Arábie
  • Arabská povstání 2011 a jejich vliv na podobu Blízkého východu; soudobá salafitská ideologie

Bibliografie (výběr):

The Temptation of Graves in Salafi Islam: Iconoclasm, Destruction and Idolatry. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2018 (spolu s P. Ťupkem)

„ISIS’s Destruction of Mosul’s Historical Monuments: Between Media Spectacle and Religious Doctrine,“ International Journal of Islamic Architecture 6, 2 (2017) – s M. Melčákem.

„Die staatliche Verfolgung von »Magiern« in Brunei Darussalam und Saudi-Arabien“, in Susanne Schröter (ed.), Normenkonflikte in pluralistischen Gesellschaften. Frankfurt, New York: Campus Verlag, 2017, 291–324. (spolu s Dominiken M. Müllerem)

„Středověký Blízký východ: ve jménu víry, předků a expanze“, in O. Beránek, J. Hrubý, P. Cermanová (eds.), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. Století.  Praha: Academia, 2017, 199–221.

Ibn Rušd (Averroes): Rozhodné pojednání o vztahu filosofie a náboženství. Praha: Academia, 2012.

“The (Mis)use of Islamic Charity: Past, Present, and Future,” Archiv orientalni 78, 2 (2010).

Rozvrh

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Ondřej Beránek