Zdeněk Beránek

PhDr. Zdeněk Beránek Ph.D. vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2003. Na stejné fakultě v roce 2011 obhájil disertační práci s názvem Transformační proces v Alžírsku (1988-1999) a získal titul Ph.D. V rámci předchozího studia se zabýval dějinami dekolonizace se zaměřením na frankofonní severní Afriku. Publikoval několik odborných i popularizačních textů. Od roku 2007 je kariérním diplomatem působícím na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Během českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 se zabýval problematikou vztahů EU-Afrika. Mezi lety 2009 a 2014 působil na pozici zástupce velvyslance ČR v jordánském Ammánu. Přímou zkušenost s Arabským jarem zúročil ve stejnojmenném kurzu na Ústavu politologie FFUK v zimním semestru 2014. Po návratu z Jordánska působil na pražském ústředí, kde se věnoval vztahům s Izraelem a palestinskou správou, stejně jako Blízkovýchodnímu mírovému procesu. Následně přestoupil na Zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 2016 do roku 2021 zastával funkci zástupce velvyslance České republiky ve Spojených státech.

Specializace

  • Soudobé dějiny Blízkého východu a severní Afriky
  • Mezinárodní vztahy a diplomacie

Bibliografie (výběr)

  • Alžírsko: Krize 90. let. Praha: Karolinum, 2013
  • Alžírsko – Stručná historie států. Praha: Libri, 2007

 

Úvod > Lidé > Externí spolupracovníci > Zdeněk Beránek