Daniel Boušek

doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.

Funkce
  • ředitel (vedoucí) - Katedra Blízkého východu
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 242

Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. vyučuje od roku 2006 na oboru hebraistika. Ve své disertaci se zabýval hebrejskými cestopisy a židovským poutnictvím. Nakladatelství Academia vydalo jeho rozsáhlou monografii Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku (2013). V roce 2015 absolvoval semestrální stáž na Herbert D. Katz Center for Advanced Jewish Studies při University of Pennsylvania a v roce 2016–2018 získal Alexander von Humboldt-Stiftung Research Fellowship, v jehož rámci pracuje na projektu Masāʾil al-chilāf: The Samaritan polemical treatise against the Jews. Od roku 2019 působí jako člen ediční rady nakladatelství Walter de Gruyter (Berlin), Studia Samaritana.

Specializace:

  • Hebrejská středověká a renesanční cestopisná literatura
  • Judeoarabská literatura a judeaorabština
  • Kulturní dějiny Židů v islámských zemí ve středověku
  • Židovsko-islámská polemika

Bibliografie (výběr)

Nisim ben Jaakov ibn Šáhín, Kniha úlevy po veškerých trápeních (Kitáb al-faradž ba’d al-šidda), Praha: Academia, 2022.

„This Covenant of Peace for the Samaritans“: The Prophet Muhammad’s Encounter with a Samaritan, a Jew, and a Christian. In: Steven Fine (ed.),The Samaritans: A Biblical People, Boston: Brill, 2022, 90-97.

S Ditou Válovou. Saadja Gaon, Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů (Kitāb al-Amānāt waʾl-Iʿtiqādāt), Praha: Academia, 2021.

„Entangled Arguments: A Survey of Religious Polemics between Islam and Judaism in the Middle Ages“, Alexander Dubrau et al (eds.), Transfer and Religion. Interactions between Judaism, Christianity, and Islam from the Middle Ages to the Twentieth Century. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, 17–70.

„The Story of the Prophet Muḥammad’s encounter with a Samaritan, a Jew, and a Christian: the version from Abū l-Fatḥ’s Kitāb al-Tārīkh and Its Context.“ In: Jan Dušek (ed.), The Samaritans in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives (Studia Samaritana 11, Studia Judaica 110). Berlin: De Gruyter, 2018, 105–130.

“… And the Ishmaelites Honour the Site”: Images of Encounters Between Jews and Muslims at Jewish Sacred Places in Medieval Hebrew Travelogues, Archiv orientální 86 (2018), č. 1, 23–51.

Polemika judaismu s islámem ve středověku: Šelomo ibn Adret a Šimon ben Semah Duran. Praha: Academia, 2015.

“The abrogation of Mosaic Law in Judaism’s medieval polemic with Islam: Se´adyah Gaon, Ya´qūb al-Qirqisānī, Maimonides.” In: Marcela Zoufalá (ed.), Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Wiesbaden: Harrassowitz, 2014, 29–57.

„Maimonides: Židovský myslitel na rozhraní dvou epoch.“ In: Rukriglová Dita et al. (Sládek Pavel, ed.). Moše ben Majmon – Maimonides: filosof, právník a lékař. Praha: Academia, 2014, 15–118.

S Ditou Rukriglovou. Jehuda ha-Levi: Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari (Kitāb al-Radd wa-ʼl-Dalīl fī ʼl-Dīn al-Dhalīl). Praha: Academia 2013.

Polemika islámu s judaismem a hebrejskou Biblí ve středověku. Ibn azm a Samawʾal al-Maghribī. Praha: Academia, 2013.

„Motiv abrogace Mojžíšova zákona ve středověké polemice islámu s judaismem,“ Religio 20 (2012),193–217.

„Právní postavení Židů v islámských zemích ve středověku.“ In: Šedinová Jiřina a kol. autorů, Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací, Praha: Academia, 2011, 90–195.

Židovská pouť a poutní místa na Blízkém východě v hebrejské cestopisné literatuře 12.–16. století. Praha: Karolinum, 2008.

Dopisy rabi Ovadji otci a další hebrejské renesanční cestopisy. Praha: Argo, 2004.

Projekty

(Spolu s Milanem Žoncou) Obraz mezináboženských vztahů ve středověké Aragonii v díle Šeloma ibn Adreta a Profiata Durana, Grantová agentura České republiky, 2015–2016.

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Daniel Boušek