Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ 2023/2024

Katedra Blízkého východu FF UK vyhlašuje výběrové řízení na místa zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2023/24. Katedra organizuje v rámci programu Erasmus+ studijní pobyty na následujících univerzitách:

• Německo, Freie Universität Berlin, Institut für Judaistik (2×5 měsíců) 

• Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra klasickej a semitskej filológie

• Německo, Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut (2×5 měsíců)

• Nizozemské království, Universiteit van Amsterdam, Department of Jewish Studies (1×5 měsíců)

• Španělské království, Universidad de Granada, Katedra semitských studií (2 x 5 měsíců)

• Polská republika, Uniwersytet Wrocławski, Taube Department of Jewish Studies (2 x 10 měsíců)

• Spojené království Velké Británie a Severního Irska, University of Edinburgh, Department of Islamic and Middle Eastern Studies (3 x 10 měsíců)

Německo, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien (2×5 měsíců)

• Španělské království, Universidad Complutence in Madrid, Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental (2×5 měsíců) 

• Polská republika, University of Warsaw, Wydział Historii (1×5 měsíců)

Irsko, Trinity College Dublin, Department of Near and Middle Eastern Studies (3×3 měsíce)

Požadavky pro výběrová řízení KBV:

 1. Stručný životopis (v českém jazyce)
 2. Motivační dopis (max. 500 slov, v českém nebo anglickém jazyce)
 3. Doklad o jazykové způsobilosti (úroveň v jazyce výuky by měla být alespoň B2)
 4. Výpis studijních výsledků (Transcript of Records, student si vygeneruje v SIS)

Přihlášky můžete podávat již od 15. února 2023 Přihlášky a požadované dokumenty je třeba odevzdat do 5. března do 23:59. Do tohoto termínu prosím zašlete 1) curriculum vitae, 2) motivační dopis (max. 500 slov) s uvedením adresy, ročníku a programu, 3) doklad o jazykové způsobilosti a 4) výpis studijních výsledků na e-mailovou adresu katarina.palcova@ff.cuni.czDo stejného termínu je nutné založit si přihlášku na adrese https://is.cuni.cz/webapps. Katederní výběrové řízení pak proběhne 6. března 2023. O jeho výsledku bude katederní koordinátorka studenty navržené na vyslání na studijní pobyt obratem informovat.

Podmínky a doporučení:

 • Student musí být během celého výjezdu počínaje nominací zapsán ke studiu (vč. kombinovaného studia) na FF UK.
 • Vyjet do zahraničí na studijní pobyt může student nejméně na 3 měsíce a nejvíce na 12 měsíců. Nesmí tuto dobu na Erasmu přesáhnout.
 • Každý student má nárok na 360 dní na Erasmu po dobu jednoho studijního cyklu (Bc., Mgr., PhD. ). V dalším studijním cyklu má opět nárok na dalších 365 dní.
 • Vyjet lze nejdříve ve 2. ročníku Bc. studia, preferujeme studenty, kteří již mají splněné některé skeletové zkoušky.
 • Je předností, když student bude mít jasnou představu o práci, které se chce v průběhu stipendijního pobytu věnovat (např. příprava bakalářské či diplomové práce, prohloubení znalostí v konkrétní oblasti apod.).
 • Student by měl mít představu, co se na dané katedře učí, co z toho jej zajímá, s kterým z přednášejících by chtěl konzultovat apod.
 • O místa v programu Erasmus+ se mohou ucházet také studenti, kteří již v minulosti vyjeli v rámci programu Erasmus.
 • Studenti jiných oborů si musí předem vyžádat svolení přijímající katedry/ústavu (stačí domluvit e-mailem).
 • Je nutné, aby se studenti hlásili ve webové aplikaci nejpozději zároveň s přihláškou do konkurzu. Administrativní postup naleznete na této stránce zahraničního oddělení FF UK.
 • Elektronickou aplikaci najdete na https://is.cuni.cz/webapps/
 • Stránka FF UK k zahraničním stážím: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/

Hodnotící kritéria výběrového řízení:

Formální – zda student zaslal všechny požadované dokumenty v termínu stanoveném základní součástí.

Bodové ohodnocení:

 • Stručný životopis (1 – 5b)
 • Motivační dopis (1 – 5b)
 • Jazyková způsobilost (1 – 5b)
 • Studijní průměr dle SIS (1 – 5b)

5 b         1,0 – 1,25

4 b         1,25 – 1,5

3 b         1,5 – 2,0

2 b         2,0 – 2,5

1 b         2,5 – 3,0

0 b         3,0 – …

 Pro výběr studenta je nutné získat minimálně 50% bodů.

Úvod > Novinky > Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ 2023/2024