Informace pro uchazeče o studium na KBV (k 15. 5. 2020)

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 15. 5. 2020): https://www.ff.cuni.cz/2020/05/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-15-5-2020/

Znění aktualizovaných Odborných požadavků přijímacího řízení pro programy Blízkovýchodní studia a Hebraistika a židovská studia:

 

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA (bakalářský program)

specializace: arabistika
volba specializace: vzhledem k nízkému počtu uchazečů, kteří v přihlášce předběžně zvolili specializaci íránistika, budou všichni přijatí uchazeči zapsáni do specializace arabistika

přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů):

1) esej – úvaha nad rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným oborově relevantním tématem (max. 100 bodů)

Uchazeč vypracuje krátký esej v češtině nebo slovenštině (rozsah: 350–550 slov) – úvahu nad rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným oborově relevantním tématem. Esej může obsahovat prvek osobní reflexe oboru (co od studia očekávám?) a může reflektovat oborově relevantní literaturu (odbornou i beletrii), kterou uchazeč již prostudoval. Uchazeč esej zašle do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na adresu uchazec.kbv@ff.cuni.cz; obratem uchazeč obdrží potvrzení o doručení e-mailu i s přílohou.

Kritéria hodnocení:

  1. obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů
  2. vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů
  3. slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů
  4. naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 24–1 bodů
  5. nedodání: 0 bodů

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA (navazující magisterský program)

specializace: dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

 

HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIA (navazující magisterský program)

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

Úvod > Novinky > Informace pro uchazeče o studium na KBV (k 15. 5. 2020)