Návštěva KBV v Jordánsku

V prvním únorovém týdnu jsme vyslali zástupce naší katedry na Jordánskou univerzitu v Ammánu, kde jsme podepsali memorandum o porozumění a jednali o výměně studentů i akademiků. Naši studenti budou moci již brzy studovat arabský jazyk v prostředí tamního univerzitního kampusu a zdokonalovat se nejen ve spisovné arabštině, ale také v levantském dialektu. O možnosti specializovaných intenzívních jazykových pobytů například pro doktorandy jsme jednali také na Jordan Language Academy.

Úvod > Novinky > Návštěva KBV v Jordánsku