Iran: Current Development

Katedra Blízkého východu FF UK a Studentský spolek Madžlis Vás srdečně zvou na panelovou diskusi s názvem „Iran: Current Development„. Panelu se zúčastní čtyři řečníci, mezi nimiž bude Dr. Afshin Shahi (Keele University). Panel se bude zabývat problematikou lidských práv v Íránu, přičemž bude poukázáno na právní prohřešky této země i na její aktivity na mezinárodní scéně.

Témata panelu:

  • Otázky lidských práv v Íránu a výzvy, kterým čelí aktivisté a organizace občanské společnosti
  • Vztahy Íránu se Západem, Ruskem a Čínou
  • Dopad sankcí a mezinárodního tlaku na íránskou domácí a zahraniční politiku
  • Úloha mezinárodního společenství při prosazování a ochraně lidských práv v Íránu.

Předběžný program:

  • Zuzana Kříhová (18:00 – 18:05).
  • 15minutové prezentace řečníků (18:05 – 19:30)
  • Diskuse (19:30 – 19:55)
  • Závěrečné poznámky (19:55 – 20:00)

Hosté:
Předsedkyně panelu: Mgr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Přednášející:

Dr. Afshin Shahi působí jako vedoucí lektor blízkovýchodní politiky a mezinárodních vztahů na Keele University ve Velké Británii. Je uznávaným odborníkem na íránskou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Na toto téma napsal řadu odborných článků a vystupuje v médiích, kde poskytuje odborné komentáře k regionální a globální roli Íránu. Jeho poznatky o vztazích Íránu se Západem, státy Perského zálivu, Čínou a Ruskem by byly neocenitelné pro pochopení složitosti íránské zahraniční politiky.

Pegah Moulana, generální tajemník organizace Mládež a životní prostředí v Evropě a Aryan Monfarednik, íránský studentský aktivista a student Karlovy univerzity, budou diskutovat o situaci v oblasti lidských práv v Íránu a poskytnou vhled do domácí situace v Íránu i do stavu současných protestních aktivit. Aryan se podělí o své zkušenosti studentského aktivisty v Íránu a poskytne pohled na současné politické a sociální klima v zemi přímo z místa.

Matouš Horčička, doktorand Katedry Blízkého východu FF UK, bude diskutovat o roli íránské ústavy jako právního pilíře autoritářského režimu v Íránu. Íránská ústava je základem právního rámce v Íránu od svého přijetí v roce 1979, nicméně ústava je kritizována za to, že slouží jako nástroj legitimizace autoritářského režimu, potlačování disentu a aktivit opozičních skupin, jakož i práv občanů svobodně se vyjadřovat.

Více informací najdete na Facebooku.

Úvod > Novinky > Iran: Current Development