Jakub Koláček

Mgr. et Mgr. Jakub Koláček studied Arabic and Historical Sociology at the Charles University. He  also attended scholarships at Cairo University and Shahid Chamran University in Ahvaz. At the Department of the Middle East he teaches since 2018 several courses focused on modern Middle Eastern history, Islam, and environmental politics and history of the Middle East. He participated on research grants at the Faculty of Arts and Faculty of Social Sciences of the Charles University and is an author of academic articles focused modern Iranian history and ecological interpretations of Islam.

Contact information: jakub.kolacek@ff.cuni.cz

Research Interests

  • Modern Iranian and Afghan history
  • Environmental history and politics of the Middle East
  • Islámský environmentalismus a environmentální diskurz
  • Shi’a Islam and its modern interpretations

Bibliography

(forthcomming).The Khomeinists: Between Sedentarization and Perpetual Revolution.“ In ISIS and the Others: Hybrid Revolutionaries in Global Politics, ed. Ondrej Ditrych, Jakub Záhora and Jan Daniel. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2023.

„Islámská ekoteologie: Mezi různými (fyzickými i diskurzivními) světy,“ in Setkávání kultur: identity, ideologie, jazyky, ed. Olga Lomová, Jitka Malečková & Karel Šima. Praha: Filozofická fakulta, 2022.

„The Qur’ān as a Source for Contemporary Islamic Environmental Ethics,“ Archiv orientální, 88 (2022), no. 2: 221–248, https://doi.org/10.47979/aror.j.88.2.221-248.

(in coauthorship with Jan Kratochvíl). „What was *platъ and how Did it Work? Reconstructing a Piece of Slavic Cloth Currency,“ Exarc Journal 2020, no. 4 (25. 11.). https://exarc.net/ark:/88735/10544.

„Jan Kalenda: Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická syntéza,“ review, Historická sociologie 12, no. 1 (2020): 169–172. https://doi.org/10.14712/23363525.2020.14.

„Klimatické změny a dopad na íránskou emigraci,“ In Encyklopedie migrace, 2020. https://www.encyclopediaofmigration.org/klimaticke-zmeny-a-dopady-na-iranskou-emigraci/.

(in coauthorship with Adéla Provazníková a Jakub Rumpl). „Elektronická lexikální databáze beduínských dialektů arabštiny vytvořená z lístkového souboru zachovaného v pozůstalosti Aloise Musila,“ Nový Orient 71, no. 4 (2016): 44–50.

 

Úvod > People > Academic Staff > Jakub Koláček