František Ondráš

Doc. PhDr. František Ondráš, PhD is an associate professor of Arabic Studies. In 1990–1995, he was a lecturer of Czech Language, Literature and Culture at the Faculty of Languages at Ain Shams University in Cairo. Since 1995, he has been teaching standard and colloquial Arabic, classic and modern Arabic literature and culture. He is the author of several studies on modern Arabic prose – Modern Egyptian Prose (1980-2000) published in 2003, Autobiographical Narrative Document in the Works of Egyptian Writer Sun´allah Ibrahim (2008), Ancient Egypt in Modern Egyptian Prose (2008).

Contact information: frantisek.ondras@ff.cuni.cz

Research Interests

  • Classic and Modern Arabic literature
  • Arabic novel
  • Literary translation of Arabic literature
  • Arabic culture and modern Arabic society

Selected Publications

Abu ´l-Fadl Badi´az-Zaman al-Hamadhani: Maqamat, Prague: Academia, 2016.

„Když potulný literát, tak výřečný a vynalézavý kejklíř: Maqámy jako zábavný žánř arabské středověké prózy“ (If a wandering writer, thus an eloquent and inventive juggler: The Maqamat, an entertainment genre in Arab medieval prose), in: Fischerová, Sylva – Starý, Jiří (eds.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 187-209.

„Téma hrdiny/antihrdiny v románovém díle Podivuhodné příběhy kolem zmizení Sa´ída, smolaře a pesoptimisty“ (Hero/Antihero in the Novel The Secret Life of Saeed, the Pessoptimist), in: Bílek, Petr A., Procházka, Martin, Wiendl, Jan (eds.), Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 151-164.

“The Contemporary Literary (Re)flection of Ancient Egypt”, in: Gažáková, Zuzana – Drobný, Jaroslav (eds.), Arabic and Islamic Studies in Honour of Ján Pauliny, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, p. 133-148.

Úvod > People > Academic Staff > František Ondráš