Turkologie

Obor se realizuje pouze pro již přijaté studenty. Počínaje přijímacím řízením na jaře 2019 pro zahájení studia v akademickém roce 2019/20 otevíráme nově akreditovaný program blízkovýchodní studia.

Bakalářské studium turkologie se skládá z intenzivního kurzu moderního jazyka v délce celkem 6 semestrů (dosažená úroveň: Yüksek Türkçe nejrozšířenější turecké jazykové zkoušky TÖMER / B2 EER v klasifikaci EU), přednášek, které poskytují všeobecný přehled o tureckých dějinách (osmanských i moderních), kultuře a literatuře (klasické i moderní), a ze seminářů, v nichž studenti získávají obecně metodologické základy jazykovědné, literárněvědné a kulturně historické se zaměřením na turkologii. Součástí turkologického programu je společný základ rozšířený o další volitelné přednášky z oboru i mimo obor.

Studium je strukturováno podle standardů filologických a orientalistických oborů na jiných západních univerzitách a integruje důkladné studium jazyka s výukou literatury, historie a kultury Turecka. Studenti se tak v průběhu studia vedle tureckého jazyka seznámí se všemi hlavními historickými, kulturními i sociopolitickými aspekty Turecka. Složka praktické jazykové přípravy je v rámci oboru chápána jako základní podmínka a předpoklad pro práci s dalšími jednotlivými složkami oboru. Studijní oborový základ může být rozvíjen volitelnými předměty, které umožňují studentům specializovat se na určitou oblast tureckých studií a zároveň poskytují možnost komparativního studia, jež může být doplňováno výběrem předmětů dalších základních součástí UK podle preferencí samotného studenta.

Takto strukturované studium má za cíl jednak poskytnout studentům praktické znalosti tureckého jazyka, kultury a dějin, jež jim umožní působit jako experti na daný region v řadě státních i soukromých institucí, jednak je naučit základům vědecké práce, jež jsou nezbytným předpokladem pro další (navazující magisterské) studium.

Úvod > Uchazeč > Programy > Turkologie