Dějiny a kultura islámských zemí

Obor se realizuje pouze pro již přijaté studenty. Počínaje přijímacím řízením na jaře 2019 pro zahájení studia v akademickém roce 2019/20 otevíráme nově akreditovaný program blízkovýchodní studia.

Bakalářský studijní obor Dějiny a kultura islámských zemí se skládá z předmětů věnovaných středověkým, moderním a soudobým dějinám islámských zemí v délce celkem 6 semestrů, předmětů věnovaných islámu (klasický, moderní a evropský), předmětů, které poskytnou přehled o duchovní i hmotné kultuře islámských zemí, jazykových kurzů (povinně volitelný jazyk Blízkého východu) a z předmětů, v nichž studenti získávají obecně metodologické kulturně historické základy. Studium je strukturováno podle standardů orientalistických oborů na jiných západních univerzitách a integruje důkladné studium historie a kultury islámských zemí se studiem jazyka, který studentům umožní danou oblast zájmu bezprostředně studovat. Studenti se tak v průběhu studia seznámí se všemi hlavními historickými, kulturními i sociálně-politickými aspekty vývoje islámských zemí (především Blízkého východu a severní Afriky) a současně získají dobrou znalost jednoho blízkovýchodního jazyka. Povinná a povinně volitelná část studijního plánu může být rozvíjena doporučenými oborovými volitelnými předměty, které umožňují studentům specializovat se na určitou oblast islámských studií a zároveň poskytnout možnost komparativního studia, jež může být doplňováno výběrem studijních předmětů dalších základních součástí UK v Praze podle preferencí samotného studenta. Z jazyků si student volí arabštinu/turečtinu/perštinu.

 

Úvod > Uchazeč > Programy > Dějiny a kultura islámských zemí