Arabistika

Obor se realizuje pouze pro již přijaté studenty. Počínaje přijímacím řízením na jaře 2019 pro zahájení studia v akademickém roce 2019/20 otevíráme nově akreditovaný program blízkovýchodní studia.

Vzhledem k významné roli arabského světa v dějinné perspektivě i v současném mezinárodním kontextu, jeho bohatému kulturnímu odkazu a přínosu lidské civilizaci, má arabistika své nezastupitelné místo mezi humanitními vědami. Studium zahrnuje všechny důležité složky filologického oboru, resp. vedle studia jazyka a literatury nabízí současně komplexní studium arabského kulturního okruhu v jeho jazykových, literárních a historických souvislostech. Studium arabistiky vytváří pevné základy ke studiu nejen ostatních oborů zabývajících se výzkumem Blízkého východu, Afriky a dalších regionů islámského civilizačního okruhu, ale i jiných humanitních disciplín, a to jak v kombinaci v bakalářském studiu, tak i samostatně v navazujícím magisterské studiu. Studium arabistiky přispívá k poznávání a chápání příčin aktuálních problémů geopoliticky tak významného regionu, jakým je Arabský svět.

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK v Praze je jedinou institucí v České republice, která nabízí komplexní studium arabského jazyka, literatury a dějin na univerzitní úrovni.

Úvod > Uchazeč > Programy > Arabistika