Blízkovýchodní studia (2020/21)

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!

Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit emailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (kbv@ff.cuni.cz nebo katarina.palcova@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program Blízkovýchodní studia.

Bakalářské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 3 roky
 • jazykové specializace: vzhledem k nízkému počtu uchazečů, kteří v přihlášce předběžně zvolili specializaci íránistika, budou všichni přijatí uchazeči zapsáni do specializace arabistika
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

1) esej – úvaha nad rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným oborově relevantním tématem (max. 100 bodů)

Uchazeč vypracuje krátký esej v češtině nebo slovenštině (rozsah: 350–550 slov) – úvahu nad rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným oborově relevantním tématem. Esej může obsahovat prvek osobní reflexe oboru (co od studia očekávám?) a může reflektovat oborově relevantní literaturu (odbornou i beletrii), kterou uchazeč již prostudoval. Uchazeč esej zašle do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na adresu uchazec.kbv@ff.cuni.cz; obratem uchazeč obdrží potvrzení o doručení e-mailu i s přílohou.

 • Kritéria hodnocení:
 1. obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů
 2. vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů
 3. slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů
 4. naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 24–1 bodů
 5. nedodání: 0 bodů

Navazující magisterské studium

Základní informace

 • samostatné i sdružené studium
 • forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není
 • základní doba studia je 2 roky
 • oborové specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu
 • jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce

 • oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky > Blízkovýchodní studia (2020/21)