Studijní předpisy

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Harmonogram přihlášek a odevzdávání prací

Typ obhajoby Termín podle harmonogramu akad. roku Odevzdání závěrečné práce nahráním do SIS Poznámka
BZK 28. 1.–8. 2. 2019 29. 12. 2018 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
BZK 10.–21. 6. 2019 11. 5. 2019 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
BZK 2.–11. 9. 2019 23. 6. 2019 posunutý termín
SZZK 21. 1.–1. 2. 2019 22. 12. 2018 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
SZZK 10.–21. 6. 2019 11. 5. 2019 tj. 30 dní před počátkem období pro obhajoby
SZZK 2.–13. 9. 2019 23. 6. 2019 posunutý termín

Ústavním koordinátorem je Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Úvod > Studium > Studijní předpisy