Pavel Ťupek

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.

Funkce
  • zástupce vedoucího (zástupce vedoucího) - Katedra Blízkého východu
Konzultační hodiny
Adresa

Katedra Blízkého východu
Celetná 20
Místnost č. 237

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. je odborný asistent na Ústavu Blízkého východu a Afriky FFUK, specilizací arabista a islamolog. V této oblasti take přednáší a věnuje se výzkumu. V ranější fázi se zabýval učením středověkého muslimského učence Ibn Tajmíji a jeho vlivem na pozdější salafismus. Jeho aktuální výzkum se soustředí na salafitský ikonoklasmus a hroboborectví. Dále se zabývá náboženskou a sociální historií Saúdské Arábie.

Bibliografie (výběr):

The Temptation of Graves: Destruction and Iconoclasm in Salafi Islam. (Spoluautor O. Beránek) Edinburgh University Press, 2018.

„Mamlúcký sultanát v Egyptě a Sýrii“ in Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, ed. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, 222-241 (Praha, Academia, 2017).

Salafitský islám. Praha: Academia, 2015.

Dvojí tvář islámské charity. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008 (spolu s O. Beránkem).

Ibn Tajmíja. Wásitské vyznání (s úvodní studií a komentářem). Praha: Academia, 2013.

„From Visiting Graves to Their Destruction: The Question of Ziyara through the Eyes of Salafis.“ Crown Paper 2, July 2009, Brandeis University (spolu s O. Beránkem).

„Ideologie Islámského státu: Salafitská rétorika, chalífát a cizinci“ In O. Beránek a B. Ostřanský (eds), Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha: Academia, 2013, pp. 85-100.

„Pohledem hroboborců: Hroby jako závažné téma autorit salafitského islámu“Ostřanský (ed.), Smrt, hroby a záhrobí v islámu (Death, Graves and the Hereafter in Islam). Praha: Academia, pp. 208-232.

„Sunni-Shi’a Ideological Clashes in the Post-Saddam Iraq and the Role of Salafism“. In O. Beranek (ed.), Europe, the Middle East, and Global War on Terror. Frankfurt am Main: Peterlang, 2012, pp. 109-121.

Rozvrh

 

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Pavel Ťupek